Portland Public Schools

 
Portland, Oregon

501 North Dixon StreetPortland, OR 97227503-916-2000

Tiếng Việt

 • Thêm chi tiết: www.pps.net Community Involvement & Public Affairs, pubinfo@pps.net, 503-916-3304.

  Nhận tin tức khẩn cấp – một cách nhanh chóng

  Trường học mở cửa trễ vì thời tiết. Các tình trạng khẩn cấp trong trường, Các hoạt động đặc biệt:

  Mở cửa trễ 2015-16

  Niên học bắt đầu 27 tháng tám – 7 tháng sáu. Các trường tiểu học, K-8 và các trường cấp hai mở cửa trễ hai tiếng trong tám ngày thứ tư để huấn nghệ giáo viên: 16 tháng chín, 14 tháng mười, 20 tháng một, 17 tháng hai; 16 tháng ba; 20 tháng tư và 18 tháng năm. Ngoại trừ các trường Beverly Cleary, MLC, Rosa Parks và các trường không theo truyền thống và các trường charter. Các trường trung học: Không mở cửa trễ. Nhưng về sớm ngày 7 tháng mười, 20 tháng một, 17 tháng hai và 16 tháng ba. Ngoại trừ Trường Jefferson.
  Thêm chi tiết

  Chuyên Chở Học Sinh

  PPS cung cấp dịch vụ xe buýt màu vàng cho các học sinh PK-8 tùy thuộc vào khoảng cách từ trường học và lo lắng cho sự an toàn.
  Thêm chi tiết, 503-916-6901

  Thẻ Xe Buýt TriMet

  cho các học sinh trung học Chương Trình YouthPass cung cấp thẻ xe buýt TriMet miễn phí cho các học sinh trung học. Các học sinh có thẻ xe buýt miễn phí từ 27 tháng tám cho đến 25 tháng sáu 2016 nhờ ơn Thành Phố Portland, TriMet và PPS. Lịch trình Trimet (pdf)

  Các bữa ăn trong trường học

  • Trả tiền cho các bữa ăn trên mạng www.MySchoolBucks.com hoặc mang ngân phiếu đến văn phòng hoặc phòng ăn trong trường.
  • Các học sinh hội đủ điều kiện ăn trưa miễn phí. Các học sinh hội đủ diều kiện ăn trưa giảm giá cũng được ăn trưa miễn phí nhờ quốc hội tiểu bang Oregon tài trợ.
  • Tất cả học sinh trong các trường sau đây – không kể lợi tức thu nhập – được ăn trưa miễn phí: Alliance @ Meek, Boise Eliot/Humboldt, Cesar Chavez, Faubion, George MS, Harrison Park, James John, Jefferson HS, Kelly, King, Lane MS, Lee, Lent, Madison HS, Marysville, Pioneer Program, Rigler, Roosevelt HS, Rosa Parks, Scott, Sitton, Vestal, Whitman, Woodlawn và Woodmere.
  Nguyên giá bữa ăn:
  Pre-K-Lớp 5 $2.70
  Lớp 6-8 $2.95
  Lớp 9-12 $3.20

  Các trung tâm y tế trong trường

  Các trung tâm y tế cho học sinh có trong các trường sau đây: Các Trường Trung Học Cleveland, Franklin, Grant, Jefferson, Madison và Roosevelt, các trường K-8 Harrison Park và Cesar Chavez và các trường cấp hai George và Lane. Họ chấp nhận các loại bảo hiểm và cũng có thể giúp đỡ các gia đình không có bảo hiểm.

  Các vấn đề như tư vấn, ma túy & bia rượu, kỷ luật, sức khỏe học sinh: Liên lạc PPS Student Services 503-916-5460, studentservices@pps.net

  Dán tờ quảng cáo, thuê mướn trường học PPS

  Các tờ quảng cáo: Các nhóm ngoài trường, bất vụ lợi và thương mại phải xin phép để được dán quảng cáo trong trường về các hoạt động, chương trình hoặc dịch vụ

  Thuê Trường Học PPS

  Người thanh tra: Giải quyết các quan tâm trong trường học

  Người thanh tra phục vụ như là một nguồn tài nguyên độc lập, trung lập và bảo mật, trợ giúp các phụ huynh và các thành viên trong cộng đồng giải quyết những khiếu nại, xung đột, và những vấn đề khác liên quan đến trường học: Judi Martin, Ombudsman, 503-916-3045, ombudsman@pps.net

  • Thêm chi tiết: Xem chính sách khiếu nại và tiến trình giải quyết khiếu nại tại.

  Theo dõi thành tích giáo dục

  Xem điểm học sinh, hiện diện, và bài tập và gởi email cho các giáo viên qua Synergy ParentVUE.

  Chuẩn bị đại học và nghề nghiệp

  Các đòi hỏi tốt nghiệp

  Chuẩn bị: Một công cụ trên mạng PPS để lập kế hoạch cho đại học và nghề nghiệp – kế hoạch tài chánh cho đến hướng dẫn nộp đơn xin vào đại học.

  Thể Thao

  Liên hiệp Portland Interscholastic League cung cấp chương trình thể thao thiếu niên (lớp 6-8) và một chương trình trung học.

  Gia Đình tham gia

  Các phụ huynh/người giám hộ được mời tham gia vào các hội đồng trong khu học chánh để giúp tư vấn PPS về các chính sách và thông lệ.

  Tình Nguyện

  Tình nguyện viên cung cấp hỗ trợ vô giá trong các lớp học, chương trình giảng dạy và các dự án của trường học. PPS cập nhật quy trình kiểm tra lý lịch để duy trì sự an toàn cho học sinh và tạo truy cập công bằng hơn cho những người quan tâm đến việc phục vụ các trường học của chúng tôi.

  Các dịch vụ ngôn ngữ cho các gia đình

  Trung Tâm Thông Dịch và Thông Ngôn của PPS cung cấp các dịch vụ này miễn phí cho các ngôn ngữ Trung Hoa, Anh Ngữ, Nga Xô, Somali, Tây Ban Nha và Việt Nam và có thể sắp xếp trợ giúp cho các ngôn ngữ khác. Quý vị có quyền yêu cầu giáo viên hoặc hiệu trưởng cung cấp các dịch vụ này.

  Để được một nhân viên song ngữ giúp đỡ, xin bấm số được ấn định theo lời hướng dẫn đã được ghi âm hoặc gọi trực tiếp cho Đường Dây Ngôn Ngữ:

  Tây ban Nha 503 916-3582
  Việt Nam 503 916-3584
  Trung Hoa 503 916-3585
  Nga Xô 503 916-3583
  Somali 503 916-3586
  Ngôn ngữ khác/thêm chi tiết 503 916-3589

  Ghi danh xin học

  Danh sách các trường học/ thông tin liên lạc

  Các học sinh mới:

  Các học sinh cũ: Cập nhật đơn ghi danh hàng nămtrong trường. Đơn ghi danh cung cấp thêm nhiều cơ hội để diễn tả sắn tộc/chủng tộc của học sinh để giúp PPS hiểu biết và phục vụ mỗi học sinh tốt hơn.

  Lớp Ấu Nhi và Lớp Mẫu Giáo: Có nhiều chương trình Ấu Nhi; lớp mẫu giáo nguyên ngày miễn phí cho tất cả mọi gia đình. www.pps.net (Tìm “Kindergarten”)

  Giới thiệu giữ trẻ trước và sau giờ học: 503-916-3230, nhauth@pps.net

  Anh Ngữ như là ngôn ngữ thứ hai: 503-916-6525

  • Ghi danh trong trường hàng xóm. Nếu cần giúp đỡ ngôn ngữ, ghi danh tại Welcome Center, Ngày 19 tới 28 tháng tám, từ 8 am đến 4 pm. Các trung tâm cũng khảo sát trình độ Anh Ngữ của các học sinh:
   • Harrison Park: 2225 SE 87th Ave.
   • Wilson: 1151 SW Vermont St.
   • Roosevelt: 6491 N. Central St.

  Giáo Dục Đặc Biệt: 503-916-3152

  • PPS khuyến khích các gia đình có quan tâm về sự phát triển của các trẻ em dưới 5 tuổi có một cuộc đánh giá để nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Xin gọi cho Multnomah Early Childhood Program, 503-261-5535 để được giới thiệu đến PPS Early Childhood Evaluation Team. Liên lạc thẳng với PPS Team nếu qúy vị có thắc mắc: 503-916-3426. (Anh Ngữ/Tây Ban Nha)
  • Các gia đình có quan tâm về học vấn, sự vận động, tự lực, truyền thông hoặc kỷ năng xã hội-cảm xúc của học sinh nên nói chuyện với giáo viên của con em vể sự đánh giá hoặc các dịch vụ. Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với hiệu trưởng trường học.

  Tài Năng & Năng Khiếu: 503-916-3358

  • Các học sinh K-12 trước hết phải được đề cử bởi giáo viên hoặc phụ huynh/người giám hộ và được đánh giá bởi PPS. Nếu học sinh đạt được tiêu chuẩn, các em sẽ được chọn tham dự vào chương trình.

  Mỗi học sinh thành công bất kể sắc tộc hay giai cấp

  Giám Đốc Carole Smith đặt ba ưu tiên cho PPS: cải tiến đọc và viết cho các trẻ em và tỷ lệ tốt nghiệp và hoàn tất trung học, giảm sự đuổi học vì vi phạm kỷ luật và xoá bỏ sự chênh lệch dựa theo sắc tộc. Các phương pháp bao gồm gia tăng nghiêm ngặt chuẩn bị đại học và nghề nghiệp với các Tiêu Chuẩn Nồng Cốt Thông Thường Tiểu Bang; xây cất các trường học thế kỷ 21 bằng trái phiếu xây cất trường học, và bảo đảm tiếp cận đến một chương trình giáo dục vững mạnh tại mỗi trường trong khu hàng xóm cũng như là các sự lựa chọn đi học ở các trường chuyên môn

  Các Trường Học Xuất Sắc.

  Các Khu hàng Xóm Tuyệt Vời. Các gia đình được đảm bảo một chỗ tại trường học trong khu vực của mình. PPS được chia thành tám cụm với các trường trung học cơ sở và K-5/K-8 chuyển tiếp vào một trường trung học, ngoại trừ trong cụm Jefferson, trong đó học sinh có thể chọn Jefferson hoặc một trường trung học ở gần, lớn hơn được chỉ định theo địa chỉ.

  Danh sách các trường học/thông tin liên lạc: www.pps.net (Tìm “Schools”)

  Những lựa chọn khác

  Chuyển trường qua khu hàng xóm khác: Để chuyển đến một trường khác khu hàng xóm quý vị phải nộp một đơn thỉnh cầu giải thích lý do tại sao. Đơn thỉnh cầu tốt nhất nên hoàn tất trước tháng sáu cho năm hoc tới. PPS đánh giá và phán quyết thỉnh cầu của quý vị.

  Các trường chuyên môn: chuyên về các phạm vi khoa học hay nghệ thuật. Nộp đơn vào tháng hai lúc bốc thăm.

  • Buckman Arts K-5
  • Creative Science School K-8
  • daVinci Arts Middle School
  • Hayhurst Odyssey K-8
  • Sunnyside K-8
  • Winterhaven K-8
  • Benson Polytechnic High School
  • Jefferson High School – Middle College for Advanced Studies

  Chương Trình Song Ngữ: Nộp đơn vào tháng hai lúc bốc thăm cho trình độ lớp mẫu giáo hoặc nộp đơn thỉnh cầu cho các lớp cao hơn. Thêm chi tiết: www.pps.net, 503-916-3120.

  Chỉ cho các gia đình trong khu hàng xóm

  Song Ngữ Tây Ban Nha:

  • James John K-5 (George MS)
  • Rigler K-5 (Beaumont MS)
  • Scott K-8
  • Sitton K-5 (George MS)

  Cho các gia đình trong toàn khu học chánh

  Song Ngữ Tây Ban Nha:

  • Ainsworth K-5 (E/W Sylvan MS)
  • Atkinson K-5 (Mt. Tabor MS)
  • Beach K-8
  • Bridger K-8
  • Cesar Chavez K-8
  • Lent K-8

  Song Ngữ Tiếng Việt Nam:

  • Roseway Heights (K-3 sẽ có K-8)

  Song Ngữ Trung Hoa:

  • King (K-3, sẽ có K-8)
  • Woodstock K-5 (Hosford MS)

  Song Ngữ Nga Xô:

  • Kelly K-5 (Lane MS)

  Song Ngữ Nhật Bản:

  • Richmond K-5 (Mt. Tabor MS)

  Multiple Pathways to Graduation: Một số học sinh có thể được lợi ích khi đi học ở một trường không theo truyền thống, các chương trình ngăn ngừa bỏ học hoặc các trường charter. www.pps.net, 503-916-5437.
  Bỏ học nhưng chưa tốt ngiệp? Gọi PPS Reconnection Center để được giúp đỡ xin học lại: 503-916-3956

  Tìm trường học, tìm hiểu thêm về đơn thỉnh cầu, bốc thăm chọn trường, và nhiều hơn nữa PPS Enrollment & Transfer Center: 503-916-3205; enrollment-office@pps.net; 501 N. Dixon St., Suite 140

  Sự Riêng Tư & Các Quyền Lợi

  Cho phép chụp hình: Xin thông báo cho văn phòng trường học biết nếu học sinh không muốn được chụp hình hoặc quay phim để dùng trong các bản tin PPS, trên mạng, Facebook, các hình thức truyền thông khác

  Thông cáo hàng năm: PPS công bố những thông cáo quan trọng đến các gia đình về những vấn đề như:

  1. (1) phân phối các thư mục thông tin từ các hồ sơ giáo dục của học sinh;
  2. (2) hồ sơ của học sinh;
  3. (3) chia sẻ thông tin với các người tuyển dụng quân sự và đại học;
  4. (4) Bảo Vệ Quyền Lợi của Học Sinh;
  5. (5) trình độ của các giáo viên trong các trường Title I;
  6. (6) phân phối thông tin của các nhóm không ở trong trường;
  7. (7) bản báo cáo kiềm chế và cô lập học sinh hàng năm.


  Thông cáo quan điểm: www.pps.net (Tìm “Annual Notices”)

View the PPS website in your language (Xem trang web của PPS trong ngôn ngữ của quý vị

 • Chúng tôi mời quý vị duyệt các trang web PPS để biết thêm thông tin. Chúng tôi đã cài đặt một nút Google Translate sẽ sản xuất một bản dịch phỏng ở dưới cùng của mỗi trang web. Nó giống như thế này:

  Google's Translation Icon

   

   

  Để được hướng dẫn hoặc trợ giúp thêm, xin vui lòng liên lạc với Đường Giây Ngôn Ngữ (Language Line). Để lại một tin nhắn với lý do cuộc gọi của quý vị và một nhân viên song ngữ sẽ gọi lại cho quý vị càng sớm càng tốt: 503-916-3584