• Hợp Tác Kết Nối

  Hợp Tác Với Sở Học Chánh Portland

  Làm diễn giả • Tổ chức buổi quan sát công việc • Trở thành người cố vấn

   

  Kết nối hợp tác PPS (Partner Connect) là công cụ mới của chúng tôi, giúp các bậc cha mẹ, cựu học sinh và các chuyên gia trong ngành dễ dàng kết nối với các nhà giáo dục K-12. Các chuyên gia có thể chia sẻ các kỹ năng và kiến thức chuyên môn xung quanh nghề nghiệp của họ để mang lại các cơ hội học hỏi thực sự ngoài đời  tới các học sinh của chúng tôi, và giúp tạo ra những người sáng tạo của thế hệ tiếp theo.  Các học sinh cần hiểu sự áp dụng cho những gì họ đang học trong lớp học và qua các kinh nghiệm học tập liên quan đến nghề nghiệp quý vị có thể giúp các học sinh và giáo viên kết nối lớp học với thế giới công việc. Cùng nhau chúng ta có thể

  THU HÚT: các học sinh bằng cách chia sẻ kiến thức chuyên môn

  CHUẨN BỊ: các học sinh sẵng sàng cho đại học và nghề nghiệp

  TRUYỀN CẢM HỨNG: các học sinh tưởng tượng một tương lai đầy triển vọng

  PPS  Partner Connect (kết nối hợp tác) có thể giúp liên kết kiến thức và sự hiểu biết chuyên môn của quý vị với các trường học và học sinh trong cộng đồng của quý vị. Công cụ dễ sử dụng này cho phép các nhà giáo dục kết nối phù hợp các nhu cầu học tập của học sinh với các chuyên gia có kỹ năng thích hợp với yêu cầu của các học sinh.

  Xin hãy nhấn vào nút Sign Up và kết nối ngay hôm nay

Partner Connect Sign-Up

Contact

Jay Keuter
CTE Strategic Business Partnerships Manager
503-916-3464
Lisa Klingsporn
CTE Strategic Business Partnerships Manager
503-916-3250