Kết nối Mẫu giáo

 • Kết nối Mẫu giáo Printer icon, click here for a PDF.

  Hãy đến buổi open house

  Dưới đây là lịch trình open house mẫu giáo của PPS trong năm 2019-20. Chúng tôi đề nghị quý vị nên gọi cho trường để xác nhận ngày và giờ để bảo đảm rằng không có thay đổi từ khi lịch trình được xuất bản. Các địa điểm có dịch vụ giữ trẻ được ghi chú. Các lựa chọn của quý vị có thể thấy phức tạp. Cách tốt nhất để tìm hiểu thêm thông tin là THAM DỰ MỘT TRONG CÁC SỰ KIỆN DƯỚI ĐÂY!

  Những trường học trong khu vực cư ngụ này cũng có các chương trình ngôn ngữ mở cho các gia đình trong toàn sở học chánh. TẤT CẢ các chỗ trong chương trình ngôn ngữ được xác định bởi xổ số bốc thăm. Chương trình ngôn ngữ chỉ dành cho các gia đình cư ngụ trong khu vực. Richmond CHỈ mở cho những người nộp đơn xổ số bốc thăm. Các trường lựa chọn chuyên môn có nhiều môn học khác nhau, một số trường CŨNG LÀ trường học trong khu vực cư ngụ.
  Song Ngữ Hội Nhập Tiếng Tây Ban Nha Song Ngữ Hội Nhập Tiếng Việt Nam Song Ngữ Hội Nhập Tiếng Trung Hoa Song Ngữ Hội Nhập Tiếng Nga Song Ngữ Hội Nhập Tiếng Tây Ban Nha Song Ngữ Hội Nhập Tiếng Nhật Lựa Chọn Chuyên Môn

   

 • School Address Phone Date and time
  North (N) PORTLAND
  Astor K-8  5601 N Yale St. (503) 916-6244 Thu, Feb 7 6-7 p.m. and Thu, May 16 1-2 p.m.
  Beach K-5  1710 N Humboldt St. (503) 916-6236 Tue, Feb 19 6-7:30 p.m. (DLI and Adults only) and Thu, Apr 25 3:15-4:30 p.m.
  Boise-Eliot/Humboldt PK-5  620 N Fremont St. (503) 916-6171 Wed, Feb 6 9-10 a.m. (Childcare Provided) and Wed, Feb 6 6:30-7:30 p.m. (Childcare Provided)
  César Chávez K-8  5103 N Willis Blvd. (503) 916-5666 Mon, Feb 4 6-7 p.m. (Childcare Provided) and Mon, Feb 11 6-7 p.m. (Childcare Provided)
  Chief Joseph K-5  2409 N Saratoga St. (503) 916-6255 Thu, Feb 21 9:30-10:30 a.m. and Thu, Apr 11 6-7 p.m.
  James John K-5  7439 N Charleston Ave. (503) 916-6266 Tue, Feb 12 6-7 p.m.*
  Peninsula K-5  8125 N Emerald Ave. (503) 916-6275 Tue, Feb 12 5:30-7 p.m.
  Rosa Parks K-5  8960 N Woolsey Ave. (503) 916-6250 Wed, Feb 13 1-3 p.m.; Wed, Feb 13 6-7 p.m.; Thu, May 16 2:30-3:30 p.m.
  Sitton K-5   9930 N Smith St. (503) 916-6277 Wed, Jan 30 8:30-9:15 a.m.; Wed, Feb 13 8:30-9:15 a.m.; Wed, Mar 13 8:30-9:15 a.m.
  Northeast (NE) PORTLAND
  Alameda K-5  2732 NE Fremont St. (503) 916-6036 Wed, Feb 13 9:30-10:30 a.m. (Adults only); Wed, Feb 13 6:30-7:30 p.m.(Adults only)
  Beverly Cleary K-8, Hollyrood  3560 NE Hollyrood Ct. (503) 916-6766 Thu, Feb 21 6:30-7:30 p.m.
  Faubion PK-8  2930 NE Dekum St. (503) 916-5686 Wed, Feb 27 6-7:30 p.m. (PK & K only) (Childcare Provided) and Wed, Apr 24 6-7:30 p.m. (PK & K only) (Childcare Provided)
  Irvington K-5  1320 NE Brazee St. (503) 916-6185 Wed, Feb 20 6:30-8 p.m
  Laurelhurst K-8  840 NE 41st Ave. (503) 916-6210 Wed, Feb 13 9:30-10:30 a.m. and Wed, Feb 13 6-7 p.m.
  Jason Lee K-5  2222 NE 92nd Ave. (503) 916-6144 Fri, Feb 15 1-2 p.m. and Fri, Mar 8 5-6 p.m. (Childcare Provided)
  Martin Luther King Jr. PK-5  4906 NE 6th Ave. (503) 916-6456 Tue, Mar 5 5:30-6:30 p.m. (Childcare Provided) *
  Rigler K-5  5401 NE Prescott St. (503) 916-6451 Tue, Jan 29 5-6 p.m. (Childcare Provided); Tue, Feb 26 5-6 p.m. (Childcare Provided); Tue, Apr 2 5-6 p.m. (Childcare Provided); Tue, May 21 5-6:30 p.m. (Childcare Provided)
  Rose City Park K-5  2334 NE 57th Ave. (503) 916-5600 Tue, Feb 12 6-7:30 p.m. (DLI) (Childcare Provided) and Thu, Feb 21 6-7:30 p.m. (Adults only)
  Sabin K-5  4013 NE 18th Ave. (503) 916-6181 Tue, Feb 12 9-10:30 a.m. and Wed, Feb 13 6-7:30 p.m.
  Scott K-5  6700 NE Prescott St. (503) 916-6369 Thu, Jan 31 8:15 a.m. (at Scott); Mon, Feb 4 9:30 a.m. (at Hacienda); Mon, Mar 4 9:30 a.m. (at Hacienda); Wed, Feb 13 5 p.m. (at Scott)
  Vernon K-8  2044 NE Killingsworth St. (503) 916-6415 Wed, Jan 30 5:30-7 p.m. and Thu, Feb 7 2-2:45 p.m.
  Vestal K-5  161 NE 82nd Ave. (503) 916-6437 Tue, Feb 12 6-7:30 p.m. (Childcare Provided) and Thu, May 23 9-10 a.m. (Childcare Provided)
  Woodlawn PK-5  7200 NE 11th Ave. (503) 916-6282 Tue, Feb 12 5:30-7 p.m. (Childcare Provided) and Tue, May 14 12:45-1:45 p.m.
  Southeast (SE) PORTLAND
  Abernethy K-5  2421 SE Orange Ave. (503) 916-6190 Thu, Feb 21 6-7 p.m.
  Arleta K-8  5109 SE 66th Ave. (503) 916-6330 Web, Feb 13 6-7:30 p.m. (Childcare Provided)and Wed, Apr 10 6-7:30 p.m. (Childcare Provided)
  Atkinson K-5  5800 SE Division St. (503) 916-6333 Thu, Feb 7 6-7 p.m. and Thu, Feb 28 6-7 p.m.
  Bridger K-8  7910 SE Market St. (503) 916-6336 Thu, Mar 7 8:45-10 a.m. and 6:30-8 p.m. (no childcare, children welcome)
  Buckman Arts K-5   320 SE 16th Ave. (503) 916-6230 Tue, Feb 5 6-7 p.m.; Tue, Feb 12 9-10 a.m.; Tue, Feb 12 6-7 p.m.; Tue, Mar 5 6- 7 p.m.
  Creative Science K-8  1231 SE 92nd Ave. (503) 916-6431 Thu, Feb 7 6-7 p.m.
  Creston K-8  4701 SE Bush St. (503) 916-6340 Thu, Feb 21 9-10:30 a.m.; Thu, Feb 21 6-7:30 p.m.; Thu, May 9 6-7 p.m.
  Duniway K-5  7700 SE Reed College Pl. (503) 916-6343 Thu, Feb 7 6:30-7:30 p.m.
  Glencoe K-5  825 SE 51st Ave. (503) 916-6207 Wed, Feb 6 6-7:30 p.m. (Adults only) and Wed, May 15 3-4 p.m.
  Grout K-5  3119 SE Holgate Blvd. (503) 916-6209 Thu, Feb 21 6-7:30 p.m. and Fri, May 17 6-7 p.m.
  Harrison Park K-8  2225 SE 87th Ave. (503) 916-5700 Tue, Feb 19 6-7 p.m.; Tue, Apr 16 6-7 p.m. ; Fri, May 17 9:15-10:15 a.m. (Childcare Provided)
  Kelly K-5  9030 SE Cooper St. (503) 916-6350 Tue, Feb 19* 6-7 p.m. (Childcare Provided) and Mon, Apr 29 6-7 p.m. (Childcare Provided)
  Lent K-8  5105 SE 97th Ave. (503) 916-6322 Thu, Mar 7 9:15-10 a.m. and Thu, Mar 7 6-7 p.m. (backpack giveaway)
  Lewis K-5  4401 SE Evergreen St. (503) 916-6360 Tue, Feb 12 9-10 a.m.; and Thu, Feb 21 6-7 p.m.
  Llewellyn K-5  6301 SE 14th Ave. (503) 916-6216 Mon, Feb 25 6-7:30 p.m.
  Marysville K-8  7734 SE Raymond St. (503) 916-6363 Tue, Mar 5 4-5:30 p.m. (Childcare Provided)
  Richmond K-5  2276 SE 41st Ave. (503) 916-6220 Tue, Feb 12 6-7 p.m. and Tue, Mar 5 9-10 a.m.
  Sunnyside Environmental K-8  3421 SE Salmon St. (503) 916-6226 Tue, Feb 12 6:30-7:30 p.m. (Adults only) and Tue, Feb 26 9-10 a.m. (Adults only)
  Whitman K-5  7326 SE Flavel St. (503) 916-6370 Tue, Mar 19 9-10 a.m. and Tue, Mar 19 6-7 p.m.
  Winterhaven Science K-8  3830 SE 14th Ave. (503) 916-6200 Wed, Feb 6 5:30-7 p.m.; Wed, Feb 13 5:30-7 p.m.; Wed, Feb 20 3:30-5 p.m.
  Woodmere K-5  7900 SE Duke St. (503) 916-6373 Wed, Feb 6 9:30-10:30 a.m. (Childcare Provided); Wed, Feb 6 6-7 p.m. ; Wed, May 22 10-11 a.m.
  Woodstock K-5  5601 SE 50th Ave. (503) 916-6380 Tue, Feb 12 8:30-9:30 a.m. (DLI); Tue, Feb 12 6-7 p.m. (DLI); Wed, Feb 13 6-7 p.m. (Childcare Provided)
  Southwest (SW) & Northwest (NW) PORTLAND
  Ainsworth K-5  2425 SW Vista Ave. (503) 916-6288 Wed, Feb 6 6-7:30 p.m. (Childcare Provided)and Wed, Feb 13 6-7:30 p.m. (Childcare Provided)
  Bridlemile K-5  4300 SW 47th Dr. (503) 916-6292 Wed, Feb 6 8:05-9:05 a.m.; Wed, May 8 8:15-9:15 a.m. (Adults only)
  Capitol Hill K-5  8401 SW 17th Ave. (503) 916-6303 Thu, Feb 21 6-7 p.m. (Adults only)
  Chapman K-5
  1445 NW 26th Ave. (503) 916-6295 Wed, Feb 13 9-10 a.m. (Adults only) and Wed, Feb 13 6-7 p.m. (Adults only) ;
  Forest Park K-5  9935 NW Durrett St. (503) 916-5400 Thu, Jan 24 6:30-8 p.m. (Adults only) and Thu, Apr 25 9:45-10:45 a.m.
  Hayhurst K-5  5037 SW Iowa St. (503) 916-6300 Wed, Jan 30 6-7:30 p.m. and Thu, May 2 6-7:30 p.m.
  Maplewood K-5  7452 SW 52nd Ave. (503) 916-6308 Wed, Feb 20 3-4 p.m. and Tue, May 14 6-7 p.m. (Ice Cream Social)
  Markham K-5  10531 SW Capitol Hwy. (503) 916-5681 Thu, Feb 7 6:30-7:30 p.m. (Adults only) and Thu, Apr 25 6:30-7:30 p.m. (Adults only)
  Metropolitan Learning Center K-12, (Alternative)  2033 NW Glisan St. (503) 916-5737 Wed, Feb 13 9:30-11 a.m.; Thu, Feb 21 6-7:30 p.m.; Wed, Feb 27 6-7:30 p.m.
  Odyssey Program @ E Sylvan K-8 (History)  1849 SW 58th Ave. (503) 916-6310 Thu, Feb 21 6-7:30 p.m.; Wed, Mar 6 6-7:30 p.m.; Mon, Mar 11 9:30-11 a.m.
  Rieke K-5  1405 SW Vermont St. (503) 916-5768 Thu, Feb 7 6:30-8 p.m. and Wed, May 15 1-1:55 p.m.
  Skyline K-8  11536 NW Skyline Blvd. (503) 916-5212 Tue, Feb 12 6-7 p.m.
  Stephenson K-5  2627 SW Stephenson St. (503) 916-6318 Wed Feb, 13 6:30-8 p.m. (Childcare Provided); Tue Mar, 12 8:30-9:15 a.m.; Tue, Apr 16 8:30-9:15 a.m.; Tue, May 21 8:30-9:15 a.m.

   * Rescheduled from date canceled because of inclement weather

Con của quý vị sẽ bắt đầu lớp mẫu giáo vào mùa thu năm 2019 không?

 • Portland có những trường học tuyệt vời trong khu hàng xóm sẵn sàng chào đón quý vị. Và lớp mẫu giáo nguyên ngày miễn phí cho TẤT CẢ các gia đình sống trong sở học chánh.

  Nhưng quý vị chắc chắn có các thắc mắc, và cách tốt nhất để có được câu trả lời là tham dự một buổi open house nơi trường học mở cửa chào đón phụ huynh. Đi gặp các giáo viên và nhân viên, và kiểm tra các tòa nhà nơi con em của quý vị sẽ đi học

Con quý vị sẽ học ở trường nào?

 • Xác định hoặc xác nhận trường mà con quý vị sẽ đi học bằng cách sử dụng bản đồ sở học chánh của chúng tôi, được tìm thấy bằng cách vào www.pps.net/maps hoặc gọi số 503-916-3205. Con của quý vị được bảo đảm một chỗ tại trường trong khu vực quý vị đang sống.

Đi học ở trường học trong khu vực khác

 • Nếu quý vị cảm thấy một trường học trong khu phố khác sẽ phục vụ tốt hơn cho con của quý vị, quý vị sẽ phải điền đơn thỉnh cầu giải thích tại sao. Các đơn thỉnh cầu được chấp nhận bất cứ lúc nào trong năm, nhưng nếu quý vị muốn có một quyết định sớm, vui lòng nộp đơn trước ngày 2 tháng ba.

  Các quyết định được dựa trên lý do yêu cầu cũng như chỗ có sẵn. Để tìm hiểu thêm và tải đơn thỉnh cầu, hãy truy cập www.pps.net/schoolchoice. Quý vị cũng nên tham dự buổi open house của trường học mà quý vị muốn con mình đi học, cũng như của trường học trong khu vực quý vị đang cư ngụ.

Ngoài ra: Lựa chọn Chuyên môn và Song Ngữ Hội Nhập

 • PPS cũng cung cấp một vài lựa chọn khác cho con quý vị. Các trường Lựa chọn Chuyên môn giảng dạy qua các lăng kính độc đáo, chẳng hạn như Nghệ thuật, Khoa học và Lịch sử. Nếu quý vị muốn con mình học bằng một ngôn ngữ khác cùng với tiếng Anh, có các trường Song Ngữ Hội Nhập cho tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Hoa, tiếng Việt Nam, tiếng Nga và tiếng Nhật.

  Để được được xem xét cho các lựa chọn này, nộp đơn từ ngày 7 tháng hai đến ngày 2 tháng ba tại www.pps.net/schoolchoice và tham dự một buổi open house tại trường.

  Để biết thêm về sáu chương trình Song Ngữ Hội Nhập của chúng tôi và quá trình nộp đơn xin học, vui lòng tham dự một trong các sự kiện Kết Nối Mẫu Giáo Song Ngữ Hội Nhập sau đây: Thứ Năm, Ngày 25 Tháng Một - 6 đến 7 pm; Thứ Hai, Ngày 29 Tháng Một - từ 6 đến 7 giờ tối; Thứ Tư, Ngày 31 Tháng Một - 10-11 giờ sáng , BESC, 501 N Dixon St.

Các Trường học Công lập Charter

 • Tìm hiểu về các trường charter: www.pps.net/mpg. Gọi cho nhà trường để thăm viếng hoặc tham dự buổi open house.

  • Arthur Academy K-5
   7507 SE Yamhill St., (503) 257-3936
  • Emerson School K-5
   105 NW Park Ave., (503) 525-6124
  • KairosPDX
   3635 N Williams, (503) 567-9820
  • LeMonde French Immersion K-8
   1010 SW 3rd Ave., (503) 208-3198
  • Opal School K-5
   4015 SW Canyon Rd., (503) 471-9902
  • Portland Village School K-8
   7654 N Delaware Ave., (503) 445-0056
  • Trillium School K-12
   5420 N Interstate Ave., (503) 285-3833