• 1st Semester Final Exam Schedule 2019-2020

  Wednesday, January 22nd

  1st Period Final   8:30am  - 10:01am

  2nd Period Final 10:08am  - 11:39am

  Lunch 11:39am  - 12:14pm

  3rd Period Final 12:21pm  - 1:52pm

  ELT / Make-Up Time   1:59pm  - 3:30pm

   

  Thursday, January 23rd

  4th Period Final   8:30am  - 10:01am

  5th Period Final 10:08am  - 11:39am

  Lunch 11:39am  - 12:14pm

  6th Period Final 12:21pm  - 1:52pm

  ELT / Make-Up Time   1:59pm  - 3:30pm

   

  Friday, January 24th

  7th Period Final   8:30am  - 10:01am

  8th Period Final 10:08am  - 11:39am

  Lunch 11:39am  - 12:14pm

  ELT / Make-Up Time 12:21pm  - 3:30pm