• PTO News 9/6/2019

  Welcome to Rose City Park PTO

  Welcome! If you have a student at or work at Rose City Park Elementary, you are a part of the Parent Teacher Organization. There is no membership form or fees, just a community with a shared goal - to make this school the best place we can for our students. We love meeting new people and hearing from people interested in helping out. Whether you want to help with an event (like our Fall Carnival Park After Dark), volunteer for an ongoing task (like bulletin boards or fundraising) or just show up to help when you can, we have room to include you and all help is appreciated. Send us an email to rosecityparkpto@gmail.com, let us know how to contact you and what you are interested in and our volunteer coordinator will get back to you.

  Upcoming Events

  The PTO is sponsoring an Ice Cream Social on Wednesday September 11 6:30 - 7:30. Please come to enjoy some free ice cream treats and mingle with new friends and old! Walk, Bike and Roll Day is coming up on October 2 and we need volunteers to help it be a success! PBOT sponsors the event and will provide flyers and information. Can you help distribute flyers? Can you show up in the morning to give out prizes and encouragement to participants? Send us an email to rosecityparkpto@gmail.com

  Thank Yous

  A big thank you to everyone who showed up on Community Day and helped our school look its best for the start of the school year!

  We'd like to give a shout out to Human Bean for donating coffee for Community Day and the Kindergarten Welcome Ceremony. Please think of them next time you are looking to get a morning beverage or afternoon pick me up and let them know you appreciate their support.

  Drop off and Pick up

  Please only drop off on NE 59th Ave starting at NE Sacramento driving down the hill to NE Thompson. Please do not pull over on NE 57th Ave or into the staff parking lot. 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Chào mừng đến với tổ chức giáo viên phụ huynh (PTO) trường Rose City park

  Chào mừng bạn! Nếu bạn làm việc hoặc có một học sinh học tại Trường tiểu học Rose City Park, bạn là thành viên của Tổ chức Giáo viên Phụ huynh. Tổ chức này không có hình thức hay lệ phí cho thành viên, chỉ là một cộng đồng với mục tiêu chung - để biến ngôi trường này thành nơi tốt nhất có thể cho học sinh chúng ta. Chúng tôi thích gặp gỡ những người mới và nghe từ những người muốn quan tâm giúp đỡ. Cho dù bạn muốn giúp đỡ với một sự kiện (như Fall Carnival Park After Dark) của chúng tôi, tình nguyện cho một nhiệm vụ đang diễn ra (như bảng thông báo hoặc gây quỹ) hoặc chỉ đến để giúp đỡ khi bạn có thể, chúng tôi luôn có chỗ cho bạn và đánh giá cao tất cả sự giúp đỡ của bạn. Xin gửi email cho chúng tôi rosecityparkpto@gmail.com, cho chúng tôi biết làm thế nào để liên lạc với bạn và những gì bạn quan tâm và điều phối viên tình nguyện của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

  Sự kiện sắp tới 

  PTO đang tài trợ cho một buổi chiêu đãi Kem vào Thứ Tư ngày 11 tháng 9 lúc 6:30 - 7:30 tối. Hãy đến để thưởng thức một số món kem miễn phí và hòa nhập với những người bạn mới và cũ! Ngày đi bộ, xe đạp và lăn đến trường sắp diễn ra vào ngày 2 tháng 10 và chúng tôi cần tình nguyện viên để giúp nó thành công! PBOT tài trợ cho sự kiện này và sẽ cung cấp tờ rơi và thông tin. Bạn có thể giúp phát tờ rơi? Bạn có thể đến vào buổi sáng để trao giải thưởng và khuyến khích người tham gia không? Gửi email cho chúng tôi rosecityparkpto@gmail.com

  Cảm ơn 

  Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến vào Ngày Cộng đồng và giúp dọn dẹp trường trông đẹp nhất vào đầu năm học!

  Chúng tôi muốn gửi lời cám ơn đến với Human Bean vì đã tặng cà phê cho Ngày cộng đồng và Lễ đón chào lớp mẫu giáo. Hãy nghĩ đến họ lần tới khi bạn muốn có một ly nước uống buổi sáng hoặc buổi chiều và cho họ biết rằng bạn đánh giá cao sự hỗ trợ của họ.

  Đưa đón và thả học sinh

  Xin vui lòng chỉ thả học sinh trên đường NE 59th Ave bắt đầu từ đường NE Sacramento lái xe xuống đồi đến đường NE Thompson. Vui lòng không tấp vào NE 57th Ave hoặc vào bãi đậu xe của nhân viên.


  UPCOMING DATES/NHỮNG NGÀY SẮP TỚI 

  Thursday, 9/19 - Parent Back to School Night @6:00-7:30pm

  Wednesday, 9/25 - Run for Rose City Park (Save the Date - more info to come from the school)

  Wednesday, 9/25 - PTO General Meeting @ 6:30-8:00pm

  Thursday, 9/26 - Hoi Phu Huynh General Meeting @ 6:00pm-7:30pm

  Wednesday, 10/2 - Walk, Bike & Roll to School

  Wednesday, 10/2 - School Picture Day

  Friday, 10/25 - Rose City Park After Dark 6:30-8:00pm (Save the Date more info to come!)

  -------------------------------------------------------------

  Thứ Năm, 19/9 - Đêm phụ huynh trở lại trường  lúc 6:00-7:30

  Thứ Tư, 25/9 - Chạy cho trường Rose City Park (Lưu lại ngày này để biết thêm thông tin!)

  Thứ Tư, 25/9 - Đại hội đồng PTO  lúc 6:30-8:00

  Thứ năm, 26/9 - Hội nghị Tổng hợp Hội Phụ Huynh học sinh lúc 6:00 pm-7:30 pm

  Thứ Tư, 10/2 - Đi bộ, Xe đạp & Lăn đến trường

  Thứ tư, 10/2 - Ngày chụp hình của trường

  Thứ Sáu, 25/10 - Rose City Park sau khi tối  lúc 6:30-8:00:00 (Lưu lại ngày này để biết thêm thông tin!)