• PTO News 9.20.2019

  Thank you for reading today's edition of the PTO newsletter. It is full of information on upcoming events and opportunities for after school activities. Email us at rosecityparkpto@gmail.com if you have questions or anything to add to a future newsletter.

   

  Upcoming Events

  Wednesday, 9/25 - Run, Walk and Roll for the Roses!

  Wednesday, 9/25 - PTO General Meeting @ 6:30-8:00pm

  Thursday, 9/26 Hoi Phu Huynh General Meeting @ 6:00pm-7:30pm

  Wednesday, 10/2 - Walk, Bike & Roll to School

  Wednesday, 10/2 - School Picture Day

  Wednesday, 10/16 - PTO Board Meeting

  Friday, 10/25 - Rose City Park After Dark 6:30-8:00pm (Save the Date more info to come and lots of volunteers needed!)

   

  Our first PTO meeting of the year will be at 6:30-8pm Wednesday 9/25 in the school auditorium. Please, come join the conversation on how we can make Rose City Park the best school for our students and teachers. All are welcome!  

   

  Run, Walk and Roll for the Roses is coming up Wednesday 9/25. Registration/Sponsor forms have been sent home in backpacks. Make sure you have received them, fill them out and send them back to school on the 25th. This is a fun event! Families are encouraged to come to run or cheer on the runners. Volunteers are needed for each class to help tally laps. Let your teacher know if you can be there.

  Grades 2 -5 will race 930-10.

  Kinder and grade 1 will race 1-130.

   

  The Hoi Phu Huynh General Meeting will be September 25th, 6-7:30pm in the auditorium. If you have a student in the Vietnamese DLI program, please attend.

   

  Picture Day volunteers needed! October 2nd is picture day and we are in need of 5 volunteers. Each volunteer will receive a voucher for a free photo package. Please email Kendall at kbromley@pps.net to get your name on the list.

  Time slots to fill: 2 volunteers at 8-10:30a. 1 volunteer at 8-12:45pm. 2 volunteers at 10:30-12:45p

   

  After School Activities at Rose City Park

  M.U.S.E. Band is back at Rose City Park for the 2019-20 school year and beginners will be on Tuesdays from 2:25 to 3:15pm. If you are in the 4th and 5th grades and want to join the band please visit www.museband.com. You can register and rent an instrument directly from the website. We will accept new students until the end of September. No experience is necessary. If you would like to speak to Mr. Johnston directly, come by the art room on Tuesday to ask any questions you may have to get started or you can email at musejohnston@gmail.com

  Yoga Playgrounds, Tuesdays 2:15-3:15, Sept 24 - Dec 17 Grades K-3

  In these fun and engaging classes kids will stretch and energize their bodies and minds through individual and group poses, mindfulness games and creative relaxation techniques. Packed with playfulness, positivity and fun, these classes give kids the tools they need to manage their behaviors to lead happier, healthier and more peaceful lives.  

  Register and more information: http://www.yogaplaygrounds.com/registration/

  Rock Dojo Guitar Lessons, Mondays 2:15-3:15, Sept 23 - Nov 18 Grades 1-5

  The Rock Dojo is an award-winning guitar program for kids in Portland, OR. Based on a simplified martial arts belt system, students between the ages of 6 and 12 years-old learn to play, perform, and compose their own original music on the guitar during after-school group guitar lessons. You can register at https://rockdojo.org/product/rose-city-park-after-school-group-guitar-lessons/  

  ---------------------------------------------------------------------

  Cảm ơn bạn đã đọc bản tin của hội phụ huynh học sinh (PTO) ngày hôm nay. Nó có đầy đủ thông tin về các sự kiện sắp tới và cơ hội cho các hoạt động sau giờ học. Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ rosecityparkpto @ gmail nếu bạn có câu hỏi hoặc bất cứ điều gì để thêm vào một bản tin trong tương lai.

  Sự kiện sắp tới

  Thứ Tư, 25/9 - Chạy, Đi bộ và Lăn cho RCP!

  Thứ Tư, 25/9 - Họp đại hội đồng PTO lúc 6:30-8:00 tối

  Thứ năm, 26/26 Họp hội nghị tổng hợp hội phụ huynh học sinh lúc 6:00 pm-7:30 tối

  Thứ Tư, 10/2 - Đi bộ, Xe đạp & Lăn đến trường

  Thứ tư, 10/2 - Ngày chụp hình của trường

  Thứ tư, 16/10 - Họp hội đồng quản trị PTO

  Thứ Sáu, 25/10 - Rose City Park Sau Khi Tối lúc 6:30-8:00 (Lưu lại ngày này để biết thêm thông tin và rất nhiều tình nguyện viên cần thiết!)

   

  Cuộc họp PTO đầu tiên của năm sẽ vào lúc 6:30-8:00 tối thứ Tư ngày 25/9 tại hội trường của trường. Xin vui lòng, tham gia cuộc trò chuyện về cách chúng tôi có thể biến trường Rose City Park trở thành trường học tốt nhất cho học sinh và giáo viên của chúng tôi. Tất cả đều được chào đón!

   

  Chạy, đi bộ và lăn cho Rose City Park sắp diễn ra vào thứ Tư 25/9. Mẫu đăng ký / tài trợ đã được gửi về nhà trong ba lô của học sinh. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận được chúng, điền và gửi chúng trở lại trường vào ngày 25. Đây là một sự kiện rất vui! Các gia đình được khuyến khích đến để chạy hoặc cổ vũ các vận động viên. Tình nguyện viên là cần thiết cho mỗi lớp để giúp kiểm đếm vòng. Hãy cho giáo viên của bạn biết nếu bạn có thể giúp ở đó.

   

  Buổi họp hội nghị tổng hợp hội Phụ Huynh sẽ là ngày 25 tháng 9, lúc 6:00-7:30 tối ở hội trường. Nếu bạn có học sinh trong chương trình DLI tiếng Việt, vui lòng tham dự.

   

  Cần tình nguyện viên ngày chụp hình! Ngày 2 tháng 10 là ngày chụp hình và chúng tôi cần 5 tình nguyện viên. Mỗi tình nguyện viên sẽ nhận được một phiếu miễn phí cho một gói ảnh của con họ. Vui lòng gửi email cho Kendall tại kbromley@pps.net để có tên trong danh sách. Thời gian tình nguyện: 2 người từ 8-10:30 sáng. 1 người từ 8-12:45 chiều.  2 người từ 10:30-12:45 chiều.

   

  Hoạt động sau giờ học tại trường Rose City Park

  Băng nhạc đã trở lại trường Rose City Park cho năm học 2019-20 và học viên sẽ bắt đầu vào Thứ Ba từ 2:25 đến 3:15 chiều. Nếu bạn đang học lớp 4 và 5 và muốn tham gia ban nhạc, vui lòng truy cập www.museband.com . Bạn có thể đăng ký và thuê một nhạc cụ trực tiếp từ trang web. Chúng tôi sẽ nhận học viên mới cho đến cuối tháng 9. Không cần có kinh nghiệm cần thiết về nhạc. Nếu bạn muốn bạn có thể nói chuyện trực tiếp với ông Johnston ở phòng nghệ thuật vào thứ Ba để hỏi bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể để được bắt đầu hoặc bạn có thể gửi email tại musejohnston @ gmail.com

  Sân chơi Yoga  ,Thứ Ba 2:15 đến 3:15, 24 tháng 9 đến 17 tháng 12 Lớp Mẫu giáo -lớp 3

  Trong những lớp học thú vị và hấp dẫn này, học sinh sẽ được thư giãn và tiếp thêm năng lượng cho cơ thể và tâm trí của họ thông qua các tư thế cá nhân và nhóm, trò chơi chánh niệm và kỹ thuật thư giãn sáng tạo. Mang theo sự vui tươi, tích cực và vui vẻ, các lớp học này cung cấp cho các em các công cụ cần thiết để quản lý hành vi của các em để có cuộc sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và bình yên hơn

  Đăng ký và biết thêm thông tin: http://www.yogaplaygrounds.com/registration/

  Lớp  học guitar Rock Dojo, Thứ Hai từ 2:15 đến 3:15, 23 tháng 9 đến 18 tháng 11 Lớp 1- lớp 5. Rock Dojo là một chương trình đàn guitar đoạt giải thưởng dành cho trẻ em ở Portland, OR. Dựa trên một võ thuật đơn giản hóa hệ thống vành đai, học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi học chơi, biểu diễn và sáng tác nhạc gốc trên cây đàn guitar trong các buổi học guitar sau giờ học.  Bạn có thể đăng ký tại https://rockdojo.org/product/rose-city-park-after-school-group-gphin-lessons/