• RCP PTO News - 1.24.2020

  1/31/20 Tet Vietnamese New Year
  2/11/20 Pizzicato Fundraiser
  2/12/20 PTO Board Meeting
  2/20/20 PTO General Meeting

  Tet Vietnamese New Year
  All are invited to celebrate Tet, Vietnamese Lunar New Year on Friday January 31 6pm at Roseway Heights Middle School. Students from our VDLI program will be performing, as will Mr. Cohen! After the program, a catered Vietnamese-food dinner will be provided and cash donations accepted. Anyone interested in volunteering with the evening program or the daytime assembly, please email hoiphuhuynh.vdli@gmail.com.

  Auction art volunteers
  It is that time of year again where we need a collaborative art piece from each classroom to put on display and hopefully sold at this years auction to raise funds for RCP.
  At this time we are looking for parents who are willing to take the lead on this project. This lead could partner up with other parents or teachers for help. The lead would come up with an idea that the whole class could participate in for a final piece to be auctioned off. There are many ideas online if you google "School Auction art projects".
  Please reach out to Amy Rose at aroseweed@gmail.com if you are interested in this wonderful opportunity to work with your child's classroom to help our little school. It takes a village!

  Girls on the Run
  Rose City Park GIRLS on the RUN is looking for volunteer COACHES! Need to have coaches by January in order to have this wonderful program at our school!
  Do you have a desire to help girls learn, grow, and have fun? Do you want to have a lasting impact on the lives of girls in our community? You don't have to be a runner or athlete, just believe in the inherent power within every girl.

  Need: 3 Coaches
  --Facilitate 2 after school practices/week (1 1/2 hours each day)
  --March 2- May 18
  --Girls on the Run provides training and support
  --Interested or have questions, contact Kim (SUN): kimk@irco.org; 503-954-6331

  Fundraising Updates

  Thank you RCP Community for an amazingly successful sock and underwear drive to benefit the Portland PTA Clothing Center.  Thanks to your generosity, we donated over 1,450 new pairs to kids in need from across PPS.

  Did you know that our RCP cafeteria uses over 600 plastic utensils a week and they all go in the landfill?  Let's make a change! Bring donations of NEW or GENTLY USED forks and spoons to school from Wednesday January 29th - Wednesday February 5th.  Together, we can gather over 400 spoons and forks to replace the use of plastic.  

  Mark your calendars for Tuesday February 11th - it's Pizza Night!  The NE Fremont Pizzicato will be donating 20% of all proceeds that night to the Rose City Park PTO.  Plan to go out to eat or grab a pizza to go (or delivery!) to benefit our PTO. We'll also have gift cards available for purchase in advance (more details to come).

  --------------------------------

  31/1/20 Tết Nguyên Đán
  11/2/20 Gây quỹ Pizzicato
  12/2/20  Họp ban hội đồng quản trị PTO
  20/2/20 PTO Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh

  Tết Nguyên đán

  Tất cả đều được mời liên hoan Tết, Tết Nguyên đán Việt Nam vào Thứ Sáu ngày 31 tháng 1, lúc 6 giờ chiều tại trường trung học Roseway Heights. Các học sinh của chương trình VDLI và hiệu trưởng Cohen của chúng ta sẽ trình diễn! Sau chương trình, chúng tôi sẽ có một bữa tối phục vụ với thức ăn Việt Nam và nhận quyên góp tiền mặt. Bất cứ ai quan tâm đến việc tình nguyện với chương trình buổi tối hoặc buổi sáng, vui lòng gửi email tới hoiphuhuynh.vdli@gmail.com.

  Tình nguyện viên nghệ thuật đấu giá

  Một năm trôi qua thật nhanh, chúng tôi lại cần một tác phẩm nghệ thuật hợp tác từ mỗi lớp học để trưng bày và hy vọng được bán tại cuộc đấu giá năm nay để gây quỹ cho RCP.

  Tại thời điểm này, chúng tôi đang tìm kiếm những phụ huynh sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ sự kiện này. Những vị này có thể hợp tác với các phụ huynh hoặc giáo viên khác để được giúp đỡ. Người hướng dẫn sẽ đưa ra một ý tưởng cho cả lớp có thể tham gia để cuối cùng cho ra đời một tác phẩm được đấu giá. Có rất nhiều ý tưởng trên trang mạng nếu bạn vào google và đánh vào "Dự án nghệ thuật đấu giá trường học"để tham khảo.

  Hãy liên lạc với Amy Rose tại aroseweed@gmail.com nếu bạn quan tâm đến cơ hội tuyệt vời này để làm việc với lớp học của con bạn để giúp đỡ ngôi trường nhỏ của chúng ta. Phải mất một ngôi làng!

  Nữ sinh chạy thể thao

  Chương trình GIRLS ON THE RUN ở RCP đang tìm kiếm những huấn luyện viên tình nguyện! Cần phải có những huấn luyện viên vào tháng 1 để có chương trình tuyệt vời này tại trường của chúng ta!

  Bạn có mong muốn giúp các nữ sinh học hỏi, phát triển và vui chơi không? Bạn có muốn có một tác động lâu dài đến cuộc sống của các nữ sinh trong cộng đồng của chúng ta? Bạn không cần phải là người chạy đua hay vận động viên, chỉ cần tin vào sức mạnh vốn có của mỗi nữ sinh.

  Cần: 3 Huấn luyện viên
  --Hỗ trợ 2 buổi luyện tập sau khi tan trường / tuần (1 tiếng rưỡi mỗi ngày)

  --Ngày 2 tháng 3 đến ngày 18 tháng 5

  --Chương trình Girls on the Run sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ

  --Quan tâm hoặc có câu hỏi, liên hệ với cô Kim (SUN): kimk@irco.org ; 503-954-6331

  Cập nhật gây quỹ

  Cảm ơn Cộng đồng RCP về việc quyên góp vớ và đồ lót thành công đáng kinh ngạc để mang lại lợi ích cho Trung tâm Quần áo Portland PTA. Nhờ sự hào phóng của bạn, chúng tôi đã tặng hơn 1.450 cặp vớ mới cho trẻ em có nhu cầu từ khắp các vùng Portland.

  Bạn có biết rằng phòng ăn trưa RCP của chúng ta mỗi tuần sử dụng hơn 600 nĩa và muỗng bằng nhựa và tất cả đều đi vào bãi rác? Hãy thay đổi! Mang theo các đóng góp của nĩa và muỗng MỚI hoặc DÙNG SƠ QUA đến trường từ Thứ Tư ngày 29 tháng 1 - Thứ Tư ngày 5 tháng 2. Cùng nhau, chúng ta có thể thu thập hơn 400 muỗng và nĩa để thay thế việc sử dụng nhựa.

  Đánh dấu lịch của bạn cho Thứ Ba ngày 11 tháng 2 - đó là Đêm Pizza! NE Fremont Pizzicato sẽ quyên góp 20% tổng số tiền thu được trong đêm đó cho trường RCP. Lên kế hoạch đi ăn hoặc đặt mua pizza mang đi (hoặc giao tận nhà!) Để mang lại lợi ích cho PTO của chúng ta. Chúng tôi cũng có sẵn thẻ quà tặng để mua trước (mọi chi tiết sẽ được gửi ra sau).