• RCP Auction tickets!

  Dude, mark your calendar!! Tickets go on sale February 25th for our totally awesome, totally 90’s RCP Auction! RCP's second annual dinner & auction is on Saturday, April 25th at the German American Society. 

  Tickets will be $50 each or purchase tables of 8 or 10 seats for all your homies!  

  https://rosecitypark.schoolauction.net/auction2020

  ------------------------------
  Các bạn, hãy ghi vô lịch! Vé cho buổi đấu giá gây quỹ vui nhộn với chủ đề “Thập Niên 90s” được bán vào ngày 25 tháng 2! Đêm tiệc ăn tối và đấu giá gây quỹ hàng năm lần thứ Hai của trường RCP sẽ được diễn ra vào Thứ Bảy ngày 25 tháng 4 tại German American Society.

  Giá $50 một vé hoặc các bạn có thể mua nguyên bàn từ 8 đến 10 chỗ để được ngồi chung với nhau!

  https://rosecitypark.schoolauction.net/auction2020

  Our generous event sponsors: