• RCP Teacher Parade - Friday Oct 30th, 3pm!

  Fall Food Drive Parade!! This Friday October 30th starting at 3pm come greet and be greeted by our fantastic RCP teachers and staff! Feel free to come dressed in costume and stop by one of the 9 locations along the parade route for a special treat! The PTO will also be collecting non-perishable food donations at these locations to be distributed to families in need within our community! Make sure to wear a mask and maintain social distancing by staying 6ft apart. Please refer to the parade map to find the closest location to you. Donations can also be brought to the RCP parking lot from 4-5pm. Donations will be distributed to families in the RCP community by our counselors and SUN director.

  The parade route will follow the same route used for the spring teacher parade: Starting at RCP and heading South and West toward the Golf Course, then back East toward Hollywood, then North and West toward RWH ending at Portland Beauty School. If you live far away, come find a safe spot near the end of the route to show your support for our amazing teachers and staff! The map can be seen here.

   ----------------

   

  Diễn hành quyên góp thực phẩm mùa Thu !! Thứ sáu ngày 30 tháng 10 bắt đầu từ 3 giờ chiều, hãy đến chào và được chào đón bởi các giáo viên và nhân viên RCP tuyệt vời của chúng ta! Hãy thoải mái mặc trang phục và dừng chân tại một trong 9 địa điểm dọc theo tuyến đường diễn hành để được đãi ngộ đặc biệt! PTO cũng sẽ quyên góp các thực phẩm có thể được dự trữ lâu (không dễ bị hư) tại các địa điểm này để phân phát cho các gia đình có nhu cầu cần thiết trong cộng đồng của chúng ta ! Đảm bảo đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội bằng cách đứng cách xa nhau 6 mét. Vui lòng tham khảo bản đồ diễn hành để tìm vị trí gần bạn nhất. Các khoản đóng góp cũng có thể được mang đến bãi đậu xe cúa RCP từ 4-5 giờ chiều. Các cố vấn của chúng tôi và giám đốc chương trình SUN sẽ phân phối các khoản quyên góp cho các gia đình trong cộng đồng RCP.

  Lộ trình diễu hành sẽ đi theo cùng một tuyến đường đã được sử dụng cho cuộc diễu hành giáo viên vào mùa xuân vừa qua: Bắt đầu tại RCP và đi theo hướng Nam và Tây về phía Sân gôn, rồi đi ngược về phía Đông về phía Hollywood, sau đó là Bắc và Tây về phía trường RWH và kết thúc tại Trường Thẩm mỹ Portland. Nếu bạn ở xa, hãy đến một điểm an toàn gần cuối tuyến đường để thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với những giáo viên và nhân viên tuyệt vời của chúng tôi! Bản đồ có thể được nhìn thấy liên kết ở đây.