• RCP K-5 stands WITH our Asian-American community against hate!

  Chào cộng đồng Rose City Park,


  Như nhiều người trong các bạn đã biết trong những tuần qua, bạo lực và lời nói căm thù ngày càng gia
  tăng nhắm vào các cộng đồng người Mỹ gốc Á tại các thành phố lớn ở Hoa Kỳ, bao gồm cả Portland.
  Gần đây, tại Portland đã có những tảng đá ném qua các cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Á dọc theo
  hành lang của khu vực Jade và đã có những vụ tấn công bạo lực nhắm vào các thành viên của cộng
  đồng người Mỹ gốc Á tại các trạm xe buýt và trên đường xe điện. Mặc dù hành vi này không phải là mới,
  nhưng nó đã tăng dần do đại dịch COVID và sự “đổ lỗi” sai cho đại dịch được đặt lên người Á châu và
  các cộng đồng người Mỹ gốc Á.


  Tại Rose City Park, chúng tôi muốn nói rõ chúng tôi chống lại các hành vi bạo lực và lời nói chống người
  châu Á. Là ngôi trường tự hào của chương trình Hòa nhập Song ngữ Việt Nam, chúng tôi nhận ra giá trị
  và tầm quan trọng của mỗi thành viên trong cộng đồng trường học của chúng ta và muốn khẳng định
  rằng trường học và cộng đồng của chúng ta sẽ không dung thứ cho những lời nói hoặc hành vi chống đối
  Châu Á. Chúng tôi khuyến khích học sinh, gia đình và các thành viên trong cộng đồng báo cáo bất kỳ lời
  nói kỳ thị hoặc hành vi bạo lực cho cảnh sát và khẳng định rằng bạo lực và thù hận đối với bất kỳ ai trong
  chúng ta là bạo lực và thù hận đối với tất cả chúng ta. Nếu quý vị hoặc học sinh của quý vị nghe biết
  hoặc trải nghiệm với bất kỳ lời nói nào gây tổn thương ở trường hoặc trong cộng đồng trường học, vui
  lòng cho Thầy Cohen và Cô Nguyễn-Johnson biết ngay lập tức để chúng tôi có thể hành động để ngăn
  chặn điều đó.


  Chúng tôi muốn khuyến khích quý phụ huynh nói chuyện tại nhà với học sinh để nói về thành kiến và sự
  kỳ thị. Cụ thể, chúng tôi thấy các nhận xét và hành động đổ lỗi cho một nhóm người (không liên quan gì
  đến COVID-19) về các sự kiện trên thế giới đã làm tổn thương cá nhân và toàn bộ cộng đồng của chúng
  ta như thế nào. Với tư cách là một trường học, chúng tôi đã bắt đầu triển khai nhóm tư vấn của mình để
  củng cố thông điệp của chúng tôi với học sinh về việc trở thành NGƯỜI HÀNH ĐỘNG thay vì NGƯỜI
  BỎ QUA và khuyến khích tất cả học sinh của chúng ta nói chuyện với một người lớn đáng tin cậy khi họ
  nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì làm tổn thương đến thành viên khác của cộng đồng chúng ta.
  Chúng tôi cũng sẽ làm việc với tư cách là một nhân viên của trường để đặc biệt tham gia vào các cuộc
  trò chuyện thích hợp về lời nói và hành động chống người châu Á trong cộng đồng của chúng ta, cũng
  như làm thế nào lời nói và hành động của chúng ta có thể hỗ trợ hay gây tổn thương cho các thành viên
  trong cộng đồng của chúng ta. Nếu bạn cần hỗ trợ về vấn đề này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng
  liên hệ với Thầy Cohen, Cô Nguyễn-Johnson hoặc các cố vấn của chúng tôi.


  Chúng tôi hiện cũng đang thu thập các tài nguyên để hỗ trợ các cuộc trò chuyện và hiểu sâu hơn về vấn
  đề này trong cộng đồng của chúng ta và sẽ đăng điều này trên trang mạng của chúng tôi.


  Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ tất cả những gì bạn làm thay cho học sinh,
  Hiệu Trưởng, Cohen
  Hiệu Phó, Anh Nguyễn-Johnson
  Rose City Park PTO
  Hội Phụ Huynh (VDLI Parent Support Group)

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  Dear Rose City Park Community,


  As many of you know in the last weeks there has been increasing violence and hate speech
  directed at the Asian-American communities in major cities in the US, including Portland.
  Recently, here in Portland there have been rocks thrown through Asian-American-owned
  businesses along the Jade Corridor and there have been violent attacks against members of the
  Asian American community at bus stops and on Trimet. Although this behavior is not new, it
  has escalated due to the COVID pandemic and the false “blame” for the pandemic being put on
  the Asian and Asian American communities.


  At Rose City Park we want to be clear that we stand against anti-Asian speech and acts of
  violence. As the proud home of the Vietnamese Dual Language Immersion program we
  recognize the value and importance of each member of our school community and want to
  affirm that our school and our community will not tolerate anti-Asian statements or acts. We
  encourage our students, families and community members to report any hate speech or acts of
  violence to the police, and to assert that violence and hate against any of us is violence and
  hate against all of us. If you or your students hear of or experience any hurtful language at
  school or within the school community, please let Mr. Cohen and Ms. Nguyen-Johnson know
  immediately so we can take action to stop it.


  We want to encourage you to have conversations at home with your students to talk about bias
  and hate. Specifically, we see how comments and actions that blame a group of people (who
  had nothing to do with COVID-19) for events in the world hurt individuals and our entire
  community. As a school, we have already begun to deploy our counseling team to reinforce our
  messaging to students about being an UPSTANDER instead of a BYSTANDER and encourage
  all of our students to tell a trusted adult when they see or hear anything that hurts another
  member of our community. We will also be working as a staff to specifically engage in having
  appropriate conversations about anti-Asian language and actions in our community, as well as
  how our own words and actions can support and harm members of our community. If you need
  support around this or have any questions, please reach out to Mr. Cohen, Ms.
  Nguyen-Johnson or our counselors.


  We are also currently collecting resources to support conversations and deepen the
  understanding of this issue in our community and will post this on our website.


  With respect and admiration for all you do on behalf of students,
  Jeremy Cohen, Principal
  Anh Nguyen-Johnson, Assistant Principal
  Rose City Park PTO
  Hội Phụ Huynh (VDLI Parent Support Group)