Fundraising at Rose City Park

 • Fundraising is a very important part of our school’s budget. Great fundraising efforts mean the difference between an adequate education and an enhanced education full of many exceptional and enriched activities, which all children benefit from. At Rose City Park we strive to raise money for the school in the simplest and least expensive ways for our families.

   
  Visit the Fundraising website pages for PTO and HPH to see current and ongoing fundraisers for non-staff related fundraising.

  RCP Parent Teacher Organizationhttps://www.rosecityparkpto.org/fundraising 
   
  RCP Hội Phụ Huynhhttps://hphpdx.org/fundraisers/ 
   
  Visit the Fund For PPS Website to make a tax-deductible donation for RCP Elementary staff fundraising. Donations made prior to June 30th each year will help the school close budget gaps for the following school year: 
  https://app.aplos.com/aws/give/TheFundforPortlandPublicSchools/donate
  (select "RCP Elementary" in the "purpose" drop-down menu)
   
  Join the campaign to raise at least $45K by June 30 to support staffing. Email to volunteer: RCPSchoolFoundation@gmail.com. We are looking to fill these roles: spring event organizers, treasurer, business outreach, Vietnamese community outreach.
   
  RCP budget and fundraising data: 
   
  ***************************************************************************************************************************************************************************************************

  Gây quỹ là một phần rất quan trọng trong ngân sách của trường chúng ta. Những nỗ lực cho cuộc gây quỹ lớn nói lên sự khác biệt giữa một nền giáo dục đầy đủ và một nền giáo dục nâng cao với nhiều hoạt động đặc biệt và phong phú mà tất cả trẻ em đều được hưởng quyền lợi. Tại Rose City Park, chúng tôi cố gắng quyên góp tiền cho trường học theo những cách đơn giản nhất và ít tốn kém nhất cho các gia đình.

   

  Truy cập các trang web Gây quỹ do PTO và HPH thiết lập chỉ để xem các hoạt động gây quỹ hiện tại và đang diễn ra không liên quan đến việc gây quỹ cho nhân viên.

   

  Tổ chức Giáo viên Phụ huynh RCP: https://www.rosecityparkpto.org/fundraising 

   

  RCP Hội Phụ Huynh: https://hphpdx.org/fundraisers/ 

   

  Truy cập Trang gây quỹ cho PPS để quyên góp được khấu trừ thuế cho việc gây quỹ cho nhân viên Trường Tiểu học RCP. Các khoản quyên góp được thực hiện trước ngày 30 tháng 6 hàng năm sẽ giúp nhà trường thu hẹp khoảng cách ngân sách cho năm học sau:

  https://app.aplos.com/aws/give/TheFundforPortlandPublicSchools/rosecityparkfoundation

  (chọn “ trường Tiểu học RCP" trong menu thả xuống "mục đích")

   

  Tham gia chiến dịch quyên góp ít nhất 45 nghìn đô la trước ngày 30 tháng 6 để hỗ trợ nhân sự. Gửi email tới tình nguyện viên:  RCPSchoolFoundation@gmail.com. Chúng tôi đang tìm kiếm những vai trò sau: người tổ chức sự kiện mùa xuân, thủ quỹ, tiếp cận doanh nghiệp, tiếp cận cộng đồng người Việt.

   

  Dữ liệu về ngân sách và gây quỹ của RCP:

  https://drive.google.com/file/d/1nMVK4DZoHnf7lUHfwAXhfqa8eIh2lOSU/view?usp=drive_link

   
   
                                               Fundraise poster eng                       Fundraise poster vn