• Fall 2020: School Will Be Online Until At Least November 5

  Following guidance from health officials and Gov. Kate Brown, PPS will start the fall semester online. More information

  Comments (-1)
 • Tiếng Việt


  Thêm chi tiết: www.pps.net Community Involvement & Public Affairs, pubinfo@pps.net, 503-916-3304.

 • Nhận tin tức khẩn cấp – một cách nhanh chóng

 • Lịch 2019-20

 • Học bằng tiếng mẹ đẻ

 • Chuyên Chở Học Sinh

 • Thẻ Xe Buýt TriMet

 • Các bữa ăn trong trường học

 • Sức khỏe Học sinh

 • Dán tờ quảng cáo, thuê mướn trường học PPS

 • Mối quan tâm Trường học

 • Theo dõi thành tích giáo dục

 • Chuẩn bị đại học và nghề nghiệp

 • Thể Thao

 • Sự tham gia của gia đình

 • Tình Nguyện

 • Tiếp cận ngôn ngữ cho các gia đình

 • Ghi danh xin học

 • Mỗi học sinh thành công bất kể sắc tộc hay giai cấp

 • Các Trường Học Xuất Sắc.

 • Sự Riêng Tư & Các Quyền Lợi

 • Yêu cầu thông báo hàng năm cho các phụ huynh

View the PPS website in your language (Xem trang web của PPS trong ngôn ngữ của quý vị

 • Chúng tôi mời quý vị duyệt các trang web PPS để biết thêm thông tin. Chúng tôi đã cài đặt một nút Google Translate sẽ sản xuất một bản dịch phỏng ở dưới cùng của mỗi trang web. Nó giống như thế này:

  Google's Translation Icon

   

   

  Để được hướng dẫn hoặc trợ giúp thêm, xin vui lòng liên lạc với Đường Giây Ngôn Ngữ (Language Line). Để lại một tin nhắn với lý do cuộc gọi của quý vị và một nhân viên song ngữ sẽ gọi lại cho quý vị càng sớm càng tốt: 503-916-3584