Rose City Park Elementary School

Một cộng đồng học tập và cùng nhau phát triển
A Community Learning and Growing Together

2334 NE 57th AvePortland, OR 97213Ph (503) 916-6765Fx (503) 916-2636

Ph Fx

Ph Fx

Rose City Park News

View All
 • Book Fair!

  I am VERY EXCITED to announce that we will be hosting an IN PERSON and ONLINE book fair.

  The in-person fair dates are: Monday, November 22nd 10am-7pm and Tuesday, November 23rd from 10am-5pm in the RCP Cafeteria (enter at the outside playground doors) . Adults must bring proof of vaccination.

  The online fair will run November 22nd-December 2nd.

  Click below on the link for in person and online details.

  https://sites.google.com/view/rcp-library/book-fair 

  Thanks for supporting RCP Library- Beth Ivester

 • Order your RCP Gear today!

  Order your RCP Gear at rosecityparkshop.com

 • Bao Phi Assembly

 • RCP Tet Celebration

  You can watch the 2020-2021 RCP Tet Celebration from February 11 HERE!

   TET celebration

Principal's Message

View All
 • Principal's Message - November 12

  (Scroll Down for English)

  Ngày 12 tháng 11, 2021

  Kính gửi các gia đình RCP,

  Tháng 11 luôn mang đến những câu hỏi về số ngày nghỉ học và những thách thức có thể xảy ra với các gia đình. Hai trong số các ngày (ngày 5 và ngày 12 tháng 11) là ngày lập kế hoạch và phát triển chuyên môn cần thiết cho giáo viên để họ phản ảnh, lập kế hoạch và chuẩn bị cho phần tiếp theo của năm học. Hai ngày còn lại (ngày 22 và 23 tháng 11) là cơ hội quan trọng cho mỗi gia đình gặp gỡ giáo viên của con em mình để tìm hiểu trực tiếp về sự phát triển xã hội và học tập của con em họ để định hướng cho ba phần tư còn lại của năm học. Với mức độ bao trùm của đại dịch, những ngày này thực sự hỗ trợ các chuyên viên của chúng tôi chuẩn bị tốt hơn để phục vụ con em bạn. Cảm ơn vì đã hiểu và hỗ trợ.

  Tháng này là Tháng Di sản Quốc gia của Người Mỹ bản địa. Công nhận và tôn vinh những người Mỹ bản địa trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta nên là một nỗ lực cả năm, nhưng tôi đánh giá cao cơ hội để chúng ta tập trung vào những người đầu tiên đến những vùng đất này. Tôi đã may mắn được mời vào một trong các lớp học mẫu giáo của chúng ta vào tuần trước để đọc một cuốn sách có tựa đề Fry Bread/Bánh Mì Chiên về cách thức ăn đơn giản này tạo ra sự kết nối giữa các bộ lạc, gia đình và các thế hệ. Các em đã chia sẻ về những món ăn đặc biệt dành cho gia đình mình như một phần của cuộc trò chuyện. Dưới đây là một số tài nguyên trong số nhiều tài nguyên mà bạn có thể khám phá: Natve American Heritage Month ( Di sản Quốc gia của Người Mỹ bản địa)  và Multicultural Kid Blogs ( Blogs cho trẻ em Đa Văn Hóa).

  Tôi luôn cảm ơn sự hợp tác với các gia đình trong việc làm cho cộng đồng Rose City Park phát triển mạnh mẽ. Tôi lạc quan rằng với việc tiêm chủng cho trẻ nhỏ và tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục giảm, chúng ta đang hướng tới một cách học "bình thường" hơn. Tôi chúc bạn khỏe mạnh trong tuần lễ nghỉ với cách mà gia đình bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn và mừng lễ.

  Trong Đoàn kết,

  Hiệu Trưởng Bacon

  Cập Nhật RCP

  Họp Giáo viên Phụ huynh: Việc giáo dục con cái của chúng ta đạt hiệu quả tốt nhất khi có sự hợp tác ba chiều giữa học sinh, gia đình và giáo viên. Vui lòng dành ưu tiên cho việc họp giáo viên phụ huynh của con bạn vào ngày 22 hoặc 23 tháng 11 .. Nếu bạn chưa sắp xếp thời gian với (các) giáo viên của con mình, vui lòng liên hệ với họ càng sớm càng tốt.

  Sức Khỏe và An Toàn:

  Covid-19: 

   

  • Thử nghiệm: Vòng thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra trong tuần này. Nếu bạn chưa gửi  Consent Form (mẫu đồng ý) và muốn con bạn được  thử nghiệm hàng tuần, vui lòng hoàn thành càng sớm càng tốt.

   

  • Chích ngừa cho trẻ em 5-11 tuổi xem liên kết ở đây để biết thêm thông tin.

  Mừng Sinh Nhật Tại Trường: Tại Trường Tiểu Học Rose City Park, chúng ta mừng sinh nhật cho các em. Nhận biết ngày sinh nhật của các em là một cách chúng ta có thể giúp các em cảm thấy đặc biệt và được tôn trọng ở trường. Mỗi giáo viên của chúng tôi cam kết mừng sinh nhật của mỗi học sinh theo một cách nào đó trong lớp học của họ theo tinh thần công bằng với tất cả trẻ em. Chúng tôi cũng ghi nhận và tôn trọng cũng có những gia đình có thể không tổ chức sinh nhật cho con em họ.

  Chúng tôi nhận thấy rằng một số gia đình muốn mang thức ăn, đồ ăn vặt hoặc vật dụng tiệc tùng đến trường cho lớp của con em họ vào ngày sinh nhật của con họ để chúc mừng. Tuy nhiên, vì không phải gia đình nào cũng có thể làm được điều này cho con em mình và vì các lý do sức khỏe và an toàn khác liên quan đến COVID-19 và các hạn chế về chế độ ăn uống, chúng tôi yêu cầu bạn tổ chức những buổi liên hoan bên ngoài trường học.

  Cảm ơn sự thông cảm và cộng tác của bạn.

  Học về Cảm xúc Xã hội: Hộp công cụ là chương trình giảng dạy về Học về Cảm xúc Xã hội (SEL) trong toàn trường của chúng ta. Đây là một chương trình dựa trên nghiên cứu, được cộng đồng thử nghiệm nhằm xây dựng và củng cố năng lực của trẻ em về khả năng phục hồi, khả năng làm chủ bản thân và sự đồng cảm với bản thân và những người khác bằng cách sử dụng 12 “Tools (công cụ).

  Toàn trường chúng ta sẽ làm việc trên một công cụ mỗi tuần. Tuần này chúng ta đã học về Empathy Tool, (công cụ đồng cảm) và tuần tới chúng ta sẽ học về Personal Space Tool (công cụ không gian cá nhân).

  Những Sự Kiện Sắp Tới:

  Ngày lập kế hoạch chuyên môn của giáo viên: Thứ sáu, ngày 12 tháng 11 - Nghỉ Học

  Họp Giáo Viên Phụ huynh (Trực Tuyến): Thứ Hai và Thứ Ba, ngày 22 và 23 tháng 11 (Nếu bạn chưa đăng ký họp với giáo viên của mình, vui lòng liên hệ với họ để sắp xếp thời gian.)

  Hội Chợ Sách: Cả hai trực tiếp và trực tuyến. Cập nhật ở đây để biết thêm thông tin.

  Các ngày trực tiếp là:

  RCP Phòng Ăn Trưa (Chỉ vào qua các cửa ra vào của Sân chơi Bên ngoài)

  Thứ Hai, ngày 22 tháng 11 10 giờ sáng - 7 giờ tối và Thứ Ba, ngày 23 tháng 11 từ 10 giờ sáng - 5 giờ chiều

  Các ngày trực tuyến là:

  Thứ hai, ngày 22 tháng 11 - ngày 2 tháng 12

   

  Ngày Chụp Hình Lại: Thứ Ba, ngày 30 tháng 11

  Kỳ Nghỉ Đông: 20 tháng 12 - 2 tháng 1 (Đi học lại vào ngày 3 tháng 1 năm 2022)


  November 12th, 2021

  Dear RCP Families,

  November always brings questions about the number of days off from school and the challenges that can present to families.  Two of the days (Nov 5th and 12th) are essential planning and professional development days for teachers to allow them to reflect, plan and prepare for the next part of the school year.  The other two days (Nov 22nd and 23rd) offer that critical opportunity for each family to meet with their child’s teacher to learn directly about their child’s academic and social development to set direction for the remaining three quarters of the school year.  With the pandemic overlay, these days really support our professionals in being better prepared to serve your child.  Thanks for your understanding and support. 

  This month is National Native American Heritage Month.  Recognizing and honoring our Native Americans past, present and future should be a year round endeavor, but I do appreciate the opportunity for us to focus on the first people of these lands.  I was fortunate to be invited into one of our kindergarten classrooms this past week to read a book titled Fry Bread about how this simple food provides a connection across tribes, family, and generations.  Kids shared about foods that are special for their families as part of the conversation.  Here are a couple resources among many that you can explore: Native American Heritage Month and Multicultural Kid Blogs.

  As always I am thankful for the partnership with families in making the Rose City Park community thrive. I am optimistic that with childhood vaccinations and the continuing drop in infection rates, we are moving towards a more “normal” way of doing school. I wish you well over the holiday week in whatever way your family may express gratitude and celebrate.

  In Solidarity,

  Principal Bacon

  RCP Updates

  Parent Teacher Conferences:  The education of our children works best when there is a three way partnership between students, families and teachers.  Please prioritize your child’s parent teacher conference on November 22nd or 23rd..  If you have not already scheduled a time with your child’s teacher(s), please contact them as soon as possible.

  Health and Safety: 

  COVID-19: 

  • Testing: Our first round of testing happened this week.  If you did not yet submit a Consent Form and would like your child to be tested weekly please complete as soon as possible.
  • Vaccinations for 5-11 Year Olds:  See here for more details.

  Birthday Celebrations at School: At Rose City Park Elementary School we celebrate kids.  Recognizing a child’s birthday is one way we can help make a child feel special and respected at school.  Each of our teachers is committed to recognizing each student’s birthday in some way in their classroom that treats all children equitably.  We also recognize and respect there are also families that may not celebrate birthdays.

  We realize that some families would like to bring food, treats, and/or party favors to school for their child’s class on their child’s birthday to celebrate.  However, since not all families can make this happen for their child and for other health and safety reasons related to COVID-19 and diet restrictions, we ask that you hold these celebrations outside of school.

  Thanks for your understanding and cooperation.

  Social Emotional Learning: Toolbox is our school-wide Social Emotional Learning (SEL) curriculum. It is a research-based, community-tested program that builds and strengthens children’s capacity for resilience, self-mastery and empathy for self and others using 12 “Tools”.

  We will be working on one tool each week as a whole school. This week we learned about the Empathy Tool, and next week we will be learning about the Personal Space Tool.

   

  Upcoming Events:

  Teachers Professional Development Planning Day: Friday, November 12th - No School

  Parent Teacher Conferences (Virtually): Monday and Tuesday, November 22nd and 23rd (If you have not already signed up with your teacher, please contact them to schedule a time.)

  Book Fair:  Both in-person and virtual. Check here for more information.

  RCP Cafeteria (Enter through the Outside Playground Doors Only)

  Monday, November 22nd 10am-7pm and Tuesday, November 23rd from 10am-5pm

  The online dates are: 

  Monday, Nov. 22nd - December 2nd

  Picture Retake Day: Tuesday, November 30

  Winter Break: December 20th - January 2nd (School resumes January 3rd, 2022)

   

District News

View All

Calendar

View Calendar
CLOSE
CLOSE