• Visit www.pps.net/it or 

  English: 503-916-3375
  Español: 503-916-3582
  中文:503-916-3585
  Tiếng Việt: 503-916-3584
  Soomaali: 503-916-3586
  Русский: 503-916-3583

  Comments (-1)
 • To best reach the office staff please email them at:

  Enrollment: Madalyn Tran (Eng/Viet) - mtran3@pps.net

  Kendall Bromley (Eng) - kbromley@pps.net

  Anh Nguyen-Johnson (Eng) - anguyenj@pps.net

  Jeremy Cohen (Eng) - jcohen@pps.net

   

  If this is an urgent matter, please call our Principal, Jeremy Cohen, at 503-319-3245.

  Comments (-1)

Rose City Park Elementary School

Một cộng đồng học tập và cùng nhau phát triển
A Community Learning and Growing Together

2334 NE 57th AvePortland, OR 97213Ph (503) 916-6765Fx (503) 916-2636

Ph Fx

Ph Fx

Rose City Park News

View All
 • Asian American Pacific Islander Heritage Month

 • RCP Community Meeting - 4/13

 • RCP K-5 stands WITH our Asian-American community against hate!

  Chào cộng đồng Rose City Park,


  Như nhiều người trong các bạn đã biết trong những tuần qua, bạo lực và lời nói căm thù ngày càng gia
  tăng nhắm vào các cộng đồng người Mỹ gốc Á tại các thành phố lớn ở Hoa Kỳ, bao gồm cả Portland.
  Gần đây, tại Portland đã có những tảng đá ném qua các cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Á dọc theo
  hành lang của khu vực Jade và đã có những vụ tấn công bạo lực nhắm vào các thành viên của cộng
  đồng người Mỹ gốc Á tại các trạm xe buýt và trên đường xe điện. Mặc dù hành vi này không phải là mới,
  nhưng nó đã tăng dần do đại dịch COVID và sự “đổ lỗi” sai cho đại dịch được đặt lên người Á châu và
  các cộng đồng người Mỹ gốc Á.


  Tại Rose City Park, chúng tôi muốn nói rõ chúng tôi chống lại các hành vi bạo lực và lời nói chống người
  châu Á. Là ngôi trường tự hào của chương trình Hòa nhập Song ngữ Việt Nam, chúng tôi nhận ra giá trị
  và tầm quan trọng của mỗi thành viên trong cộng đồng trường học của chúng ta và muốn khẳng định
  rằng trường học và cộng đồng của chúng ta sẽ không dung thứ cho những lời nói hoặc hành vi chống đối
  Châu Á. Chúng tôi khuyến khích học sinh, gia đình và các thành viên trong cộng đồng báo cáo bất kỳ lời
  nói kỳ thị hoặc hành vi bạo lực cho cảnh sát và khẳng định rằng bạo lực và thù hận đối với bất kỳ ai trong
  chúng ta là bạo lực và thù hận đối với tất cả chúng ta. Nếu quý vị hoặc học sinh của quý vị nghe biết
  hoặc trải nghiệm với bất kỳ lời nói nào gây tổn thương ở trường hoặc trong cộng đồng trường học, vui
  lòng cho Thầy Cohen và Cô Nguyễn-Johnson biết ngay lập tức để chúng tôi có thể hành động để ngăn
  chặn điều đó.


  Chúng tôi muốn khuyến khích quý phụ huynh nói chuyện tại nhà với học sinh để nói về thành kiến và sự
  kỳ thị. Cụ thể, chúng tôi thấy các nhận xét và hành động đổ lỗi cho một nhóm người (không liên quan gì
  đến COVID-19) về các sự kiện trên thế giới đã làm tổn thương cá nhân và toàn bộ cộng đồng của chúng
  ta như thế nào. Với tư cách là một trường học, chúng tôi đã bắt đầu triển khai nhóm tư vấn của mình để
  củng cố thông điệp của chúng tôi với học sinh về việc trở thành NGƯỜI HÀNH ĐỘNG thay vì NGƯỜI
  BỎ QUA và khuyến khích tất cả học sinh của chúng ta nói chuyện với một người lớn đáng tin cậy khi họ
  nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì làm tổn thương đến thành viên khác của cộng đồng chúng ta.
  Chúng tôi cũng sẽ làm việc với tư cách là một nhân viên của trường để đặc biệt tham gia vào các cuộc
  trò chuyện thích hợp về lời nói và hành động chống người châu Á trong cộng đồng của chúng ta, cũng
  như làm thế nào lời nói và hành động của chúng ta có thể hỗ trợ hay gây tổn thương cho các thành viên
  trong cộng đồng của chúng ta. Nếu bạn cần hỗ trợ về vấn đề này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng
  liên hệ với Thầy Cohen, Cô Nguyễn-Johnson hoặc các cố vấn của chúng tôi.


  Chúng tôi hiện cũng đang thu thập các tài nguyên để hỗ trợ các cuộc trò chuyện và hiểu sâu hơn về vấn
  đề này trong cộng đồng của chúng ta và sẽ đăng điều này trên trang mạng của chúng tôi.


  Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ tất cả những gì bạn làm thay cho học sinh,
  Hiệu Trưởng, Cohen
  Hiệu Phó, Anh Nguyễn-Johnson
  Rose City Park PTO
  Hội Phụ Huynh (VDLI Parent Support Group)

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  Dear Rose City Park Community,


  As many of you know in the last weeks there has been increasing violence and hate speech
  directed at the Asian-American communities in major cities in the US, including Portland.
  Recently, here in Portland there have been rocks thrown through Asian-American-owned
  businesses along the Jade Corridor and there have been violent attacks against members of the
  Asian American community at bus stops and on Trimet. Although this behavior is not new, it
  has escalated due to the COVID pandemic and the false “blame” for the pandemic being put on
  the Asian and Asian American communities.


  At Rose City Park we want to be clear that we stand against anti-Asian speech and acts of
  violence. As the proud home of the Vietnamese Dual Language Immersion program we
  recognize the value and importance of each member of our school community and want to
  affirm that our school and our community will not tolerate anti-Asian statements or acts. We
  encourage our students, families and community members to report any hate speech or acts of
  violence to the police, and to assert that violence and hate against any of us is violence and
  hate against all of us. If you or your students hear of or experience any hurtful language at
  school or within the school community, please let Mr. Cohen and Ms. Nguyen-Johnson know
  immediately so we can take action to stop it.


  We want to encourage you to have conversations at home with your students to talk about bias
  and hate. Specifically, we see how comments and actions that blame a group of people (who
  had nothing to do with COVID-19) for events in the world hurt individuals and our entire
  community. As a school, we have already begun to deploy our counseling team to reinforce our
  messaging to students about being an UPSTANDER instead of a BYSTANDER and encourage
  all of our students to tell a trusted adult when they see or hear anything that hurts another
  member of our community. We will also be working as a staff to specifically engage in having
  appropriate conversations about anti-Asian language and actions in our community, as well as
  how our own words and actions can support and harm members of our community. If you need
  support around this or have any questions, please reach out to Mr. Cohen, Ms.
  Nguyen-Johnson or our counselors.


  We are also currently collecting resources to support conversations and deepen the
  understanding of this issue in our community and will post this on our website.


  With respect and admiration for all you do on behalf of students,
  Jeremy Cohen, Principal
  Anh Nguyen-Johnson, Assistant Principal
  Rose City Park PTO
  Hội Phụ Huynh (VDLI Parent Support Group)

 • RCP Community Meeting - 3/11

 • RCP Tet Celebration

  You can watch the RCP Tet Celebration from Feb 11 HERE!

   TET celebration

 • RCP VDLI Tea

  Couldn't attend the VDLI Principal Tea on 12.08.2020? You can find the video here.

 • RCP Community Meeting - 12.03.2020

  Find the RCP Community meeting from 12.03.2020 here.

 • RCP Art Gallery

  Find the RCP Art Gallery here!

 • RCP Community Meeting! TAG Night! ELL Night!

  View the video of the full evening of meetings here

   

   Tag night slide presentation

  ELL night slide presentation

  Community Meeting slide presentation

 • RCP Community Meeting! TAG Night! ELL Night!

  Community Meeting!  TAG Night!  ELL Night!

  Hello Rose City Park!

  This Wednesday, 11/18/2020  we have a special evening planned for our community.  

  At 5:30pm, we will start with TAG (Talented and Gifted) Night to let folks know about the process for identification for TAG as well as how our school serves those students. 

  At 6:00pm, we will host an information session for our ELL (English Language Learners) program for families who have questions about how we serve students who are learning English. 

  At 6:30pm, we will begin our next Community Meeting. This meeting, like those before it will include a short presentation from Principal Cohen about our upcoming events, School Improvement Plan process, and then we will open up for questions.  

  Here is the meeting link for all 3 meetings!  meet.google.com/pyc-ukwe-wue

  We can’t wait to see you!

  --------------------------------------------------------------

  Cuộc họp cộng đồng!  Đêm TAG! Đêm ELL!

   Xin chào Rose City Park!

   Thứ Tư này, 18/11/2020, chúng tôi có một buổi tối đặc biệt được lên kế hoạch cho cộng đồng của chúng ta.

   Vào lúc 5:30 chiều, chúng tôi sẽ bắt đầu với Đêm TAG (Tài năng và Năng khiếu) để mọi người biết về quy trình xác định TÀI NĂNG VÀ NĂNG KHIẾU cũng như cách trường chúng ta phục vụ những học sinh đó.

   Vào lúc 6 giờ chiều, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi thông tin về chương trình ELL (Học sinh học anh ngữ) của chúng tôi cho những gia đình có thắc mắc về cách chúng tôi phục vụ những học sinh đang học tiếng Anh. 

   Vào lúc 6:30, chúng tôi sẽ bắt đầu Cuộc họp Cộng đồng tiếp theo của chúng ta. Cuộc họp này, giống như những cuộc họp trước đó sẽ bao gồm một bài thuyết trình ngắn của Hiệu trưởng Cohen về các sự kiện sắp tới của chúng tôi, quy trình Kế hoạch Cải thiện Trường học, và sau đó chúng tôi sẽ có phần trả lời câu hỏi.

   Đây là liên kết cho cả 3 cuộc họp! meet.google.com/pyc-ukwe-wue

    Chúng tôi rất mong được gặp bạn!

 • RCP Community Meeting -10/28/2020

  Watch the RCP Community Meeting from October 28th here!

 • RCP Teacher Parade - Friday Oct 30th, 3pm!

  Fall Food Drive Parade!! This Friday October 30th starting at 3pm come greet and be greeted by our fantastic RCP teachers and staff! Feel free to come dressed in costume and stop by one of the 9 locations along the parade route for a special treat! The PTO will also be collecting non-perishable food donations at these locations to be distributed to families in need within our community! Make sure to wear a mask and maintain social distancing by staying 6ft apart. Please refer to the parade map to find the closest location to you. Donations can also be brought to the RCP parking lot from 4-5pm. Donations will be distributed to families in the RCP community by our counselors and SUN director.

  The parade route will follow the same route used for the spring teacher parade: Starting at RCP and heading South and West toward the Golf Course, then back East toward Hollywood, then North and West toward RWH ending at Portland Beauty School. If you live far away, come find a safe spot near the end of the route to show your support for our amazing teachers and staff! The map can be seen here.

   ----------------

   

  Diễn hành quyên góp thực phẩm mùa Thu !! Thứ sáu ngày 30 tháng 10 bắt đầu từ 3 giờ chiều, hãy đến chào và được chào đón bởi các giáo viên và nhân viên RCP tuyệt vời của chúng ta! Hãy thoải mái mặc trang phục và dừng chân tại một trong 9 địa điểm dọc theo tuyến đường diễn hành để được đãi ngộ đặc biệt! PTO cũng sẽ quyên góp các thực phẩm có thể được dự trữ lâu (không dễ bị hư) tại các địa điểm này để phân phát cho các gia đình có nhu cầu cần thiết trong cộng đồng của chúng ta ! Đảm bảo đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội bằng cách đứng cách xa nhau 6 mét. Vui lòng tham khảo bản đồ diễn hành để tìm vị trí gần bạn nhất. Các khoản đóng góp cũng có thể được mang đến bãi đậu xe cúa RCP từ 4-5 giờ chiều. Các cố vấn của chúng tôi và giám đốc chương trình SUN sẽ phân phối các khoản quyên góp cho các gia đình trong cộng đồng RCP.

  Lộ trình diễu hành sẽ đi theo cùng một tuyến đường đã được sử dụng cho cuộc diễu hành giáo viên vào mùa xuân vừa qua: Bắt đầu tại RCP và đi theo hướng Nam và Tây về phía Sân gôn, rồi đi ngược về phía Đông về phía Hollywood, sau đó là Bắc và Tây về phía trường RWH và kết thúc tại Trường Thẩm mỹ Portland. Nếu bạn ở xa, hãy đến một điểm an toàn gần cuối tuyến đường để thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với những giáo viên và nhân viên tuyệt vời của chúng tôi! Bản đồ có thể được nhìn thấy liên kết ở đây.

   

 • Video from Aug 17, 20 Meeting

  Find the August 17, 2020 Meeting video here!
 • Kindergarten Registration!

  Register for Kindergarten Online!
  If you have a child who will be 5 years old by September 1, please register for kindergarten! To register, go to pps.net/kinderenroll. The process takes 20-30 minutes and school staff will follow up with you later in the summer. With schools closed, online registration is the easiest option, but paper options will be available soon. You don’t need to register if your child attends a PPS Head Start or Pre-Kindergarten program.

  Đăng ký Học Mẫu Giáo Trực Tuyến! Nếu quý vị có một bé lên 5 tuổi vào Ngày 1 Tháng 9, xin vui lòng đăng ký học mẫu giáo! Để đăng ký, truy cập vào pps.net/kinderenroll . Quá trình này mất khoảng 20-30 phút và nhân viên nhà trường sẽ liên lạc với quý vị trong mùa hè này. Trong khi các trường học đóng cửa, thì đăng ký trực tuyến là sự lựa chọn dễ nhất, nhưng chọn điền đơn trên giấy cũng sẽ sớm được cung cấp. Quý vị không cần phải đăng ký nếu con em quý vị đang tham gia chương trình Head Start hoặc Lớp Mầm Non ở PPS.

  ¡Inscripciones para el Kínder en línea! Si su/s hijos/as van a tener 5 años antes del 1ero de septiembre, por favor inscríbalos. Diríjase a: https://www.pps.net/kinderenroll para inscribir a sus hijos/as en Kínder. El proceso dura entre 20-30 minutos y el personal de la escuela los contactara después en el verano. Ya que las escuelas están cerradas, tener las inscripciones en línea es la opción más fácil, pero muy pronto la hoja de inscripción estará disponible. Si sus hijos/as están asistiendo a un programa escolar de PPS Head Start o Pre-kinder, no es necesario que usted los/as inscriba.
 • RCP PTO News - 4.15.2020

  Rose City Park families, 


  We have all been through a lot these past few weeks as we adjust to life during the COVID-19 response.  We know it’s not been an easy shift. While each family is experiencing these changes in different ways, we all have one thing in common: we need each other now more than ever. 


  We are one school community and we are here to support each other. Last week, the PTO Board began working with RCP administrators and staff to support the immediate, basic needs of RCP families. To do this, we would like to reallocate up to $3,000 from planned Spring activities to purchase and distribute grocery gift cards to support families. The cards will be delivered to school staff to distribute to those families with immediate needs. To ensure this is consistent with the desires of our school community, we’re asking for your input to make this budget reallocation official. Please take 5 seconds to vote HERE. 


  In addition, in the coming days, we will begin taking donations to continue to support the ongoing and ever-changing needs of families in our school community as well as the teachers and staff working to support us all during this time. Please stay tuned for more details! In the meantime, if your family needs immediate support, please reach out to our school counselors, Ms. Van and Ms. Pesha to be connected to available resources (lvandenb@pps.net and pwasserstrom@pps.net).


  How else can the PTO and the broader RCP community best support your family right now? What questions do you have? What are you most concerned about? We are here to listen.


  • Are you looking to connect with other families virtually? 

  • Want to know where to find food and other essential items, or where to get information on applying for unemployment or small business loans? 

  • Need tech support to understand all the new apps our kids are supposed to be using? 

  • Do you have a special skill to offer the community? 

  • Something else?


  We know there are a lot of resources floating around out there right now—from teachers, counselors, and community organizations. We don’t want to overwhelm you with more links, but we DO want you to know that the RCP community is here for one another.  Our school staff is working hard to ensure every student is connected and supported. If you have specific feedback about what is working so far—or what’s not—we also welcome that feedback and can share it with staff. 


  Send us an email at rosecityparkpto@gmail.com and share your thoughts. We will also do our best to keep the PTO website up to date with all the latest information. 


  The PTO and Hoi Phu Huynh (the Vietnmese Dual Language Immersion parent support group) are working together to support all families in our school community. For more information and resources from Hoi Phu Huynh, visit the Hoi Phu Huynh website (https://hphpdx.org/) or Facebook page (https://www.facebook.com/HoiPhuHuynh.VDLI/), or reach out via email at hoiphuhuynh.vdli@gmail.com.  


  Together, we will get through this and emerge stronger. 


  We love you RCP community!


  --Your RCP PTO Board 


  P.S. If you prefer phone to communicate with us, we get that! PTO Board member Annie Ozols can be reached at 971.275.5560.


  -----------

  Chào Gia đình Rose City Park, 


  Tất cả chúng ta đã trải qua nhiều tuần qua khi phải điều chỉnh cuộc sống để đối phó với dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi biết đó không phải là một sự thay đổi dễ dàng. Trong khi mỗi gia đình đang trải qua những thay đổi theo những cách khác nhau, tất cả chúng ta đều có một điểm chung: chúng ta cần nhau hơn bao giờ hết.


  Là một cộng đồng trường học chúng ta ở đây để hỗ trợ lẫn nhau. Tuần trước, Hội đồng quản trị PTO đã bắt đầu làm việc với  ban điều hành và nhân viên trường RCP để lập tức hỗ trợ các nhu cầu cơ bản, cho các gia đình RCP. Để làm điều này, chúng tôi muốn phân bổ lại số tiền $3.000 từ các kế hoạch hoạt động Mùa Xuân để mua và phân phối thẻ quà tặng tạp hóa nhằm giúp đỡ các gia đình. Những thẻ này sẽ được giao cho nhân viên nhà trường để phân phát cho những gia đình có nhu cầu ngay lập tức. Để đảm bảo điều này phù hợp với mong muốn của cộng đồng trường học của chúng ta, chúng tôi mong có được ý kiến của bạn để chính thức phân bổ ngân sách này. Hãy dành 5 giây để bình chọn TẠI ĐÂY. 


  Ngoài ra, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ bắt đầu nhận quyên góp để tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu liên tục và luôn thay đổi của các gia đình trong cộng đồng trường cũng như các giáo viên và nhân viên đang làm việc để hỗ trợ tất cả chúng ta trong thời gian này. Hãy theo dõi để biết thêm chi tiết! Trong khi đó, nếu gia đình bạn cần hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn của trường chúng tôi, cô Van và cô Pesha để được kết nối với các nguồn lực có sẵn ( lvandenb@pps.net  và pwasserstrom@pps.net). 


  Làm thế nào ban hội đồng quản trị PTO và ban điều hành cộng đồng RCP có thể hỗ trợ tốt nhất cho gia đình bạn ngay bây giờ?  bạn có những câu hỏi nào? Bạn quan tâm nhất điều gì? Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. 


  • Bạn đang tìm cách kết nối với các gia đình khác? 

  • Muốn biết nơi để nhận thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, hoặc nơi để bạn có được thông tin về việc xin thất nghiệp hoặc vay tiền cho doanh nghiệp nhỏ? 

  • Cần hỗ trợ kỹ thuật để hiểu tất cả các ứng dụng mới mà con em học sinh của chúng ta sẽ sử dụng? 

  • Bạn có một kỹ năng đặc biệt để đóng góp cho cộng đồng?

  • Bất cứ điều gì khác?


  Chúng tôi biết hiện tại có rất nhiều nguồn lực đang đến từ các giáo viên, cố vấn và các tổ chức cộng đồng. Chúng tôi không muốn gửi thêm nhiều liên kết hơn cho bạn nhưng chúng tôi muốn bạn biết rằng cộng đồng RCP sẵn sàng hỗ trợ bạn.  Nhân viên nhà trường của chúng ta đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo mọi học sinh được kết nối và hỗ trợ. Nếu bạn có những phản ảnh cụ thể tích cực cũng như tiêu cực về những gì đang hoạt động cho đến nay, chúng tôi sẵn sàng đón nhận và có thể chia sẻ với nhân viên. 


  Mọi đóng góp, ý kiến xin gửi email cho chúng tôi ở rosecityparkpto@gmail.com. Chúng tôi cũng làm hết sức để giữ trang mạng PTO được cập nhật với thông tin mới nhất.


  PTO và Hội Phụ Huynh (nhóm phụ huynh hỗ trợ Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt) đang hợp tác để hỗ trợ tất cả các gia đình trong cộng đồng trường của chúng ta. Để biết thêm thông tin và nguồn lực từ Hội Phụ Huynh, hãy ghé thăm trang mạng Hội Phụ Huynh ( https://hphpdx.org/) hoặc vào trang Facebook ( https://www.facebook.com/HoiPhuHuynh.VDLI/ ) hoặc liên hệ qua email tại hoiphuhuynh.vdli @ gmail.


  Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua thời gian này và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. 


  Chúng tôi yêu cộng đồng RCP!


  Ban PTO RCP


  P.S. Nếu bạn muốn xin liên lạc qua điện thoại với chúng tôi, thành viên Hội đồng PTO Annie Ozols ở số 971.275.5560

 • Ms. Ivester reads aloud!

  Make sure to check out Ms. Ivester's YouTube page and subscribe!
   
  First read aloud found here
 • RCP Library Update

  https://rosecityotters.typingclub.com/
  Families! We still have access to our school's typing program. 
  https://rosecityotters.typingclub.com/ 
  In order to sign your student's account you will need your student's full student ID number. 
  Username: 1st initial,last name, last 4 of student ID
  Password: Full 6 digit student ID number
  Need help? email Mrs. Ivester: eivester@pps.net
   
  Ms. Ivester  
   
  Ms. Ivester has a Youtube channel!
  Get information on Library resources and listen to her read your favorite books!
  Watch and subscribe here! 
   
 • RCP Auction tickets!

  Dude, mark your calendar!! Tickets go on sale February 25th for our totally awesome, totally 90’s RCP Auction! RCP's second annual dinner & auction is on Saturday, April 25th at the German American Society. 

  Tickets will be $50 each or purchase tables of 8 or 10 seats for all your homies!  

  https://rosecitypark.schoolauction.net/auction2020

  ------------------------------
  Các bạn, hãy ghi vô lịch! Vé cho buổi đấu giá gây quỹ vui nhộn với chủ đề “Thập Niên 90s” được bán vào ngày 25 tháng 2! Đêm tiệc ăn tối và đấu giá gây quỹ hàng năm lần thứ Hai của trường RCP sẽ được diễn ra vào Thứ Bảy ngày 25 tháng 4 tại German American Society.

  Giá $50 một vé hoặc các bạn có thể mua nguyên bàn từ 8 đến 10 chỗ để được ngồi chung với nhau!

  https://rosecitypark.schoolauction.net/auction2020

  Our generous event sponsors:
 • RCP PTO News - 2.13.2020

  2/17/20 President's Day - No School Monday
  2/18/20 Connect to Kindergarten 6pm - Vietnamese interpreter provided
  2/20/20 PTO General Meeting 6:30pm - 8pm
  2/26/20 Connect to Kindergarten 6pm
  3/5/20 Literacy Night 6pm - 7:30pm
  3/13/20 Party at the Park School Dance 6:30pm - 8pm

  PTO General Meeting - Everyone is invited - The next PTO General Meeting is an important one. We will be nominating people to join the PTO Board and to lead Committees who will work on our community goals. Come to learn about PTO participation and leadership roles in a fun and informal way while you get to know other parents and families. The meeting is Thursday, Feb 20 at 6:30 in the school auditorium. Snacks and drinks will be provided at the meeting. Childcare and pizza provided for children. Vietnamese interpretation will be available. We hope that everyone who is able to, will come join us and be involved in the work to make our school the best it can be for all of our students. 

  Connect to Kindergarten -  There are two nights for incoming kindergarten families to learn about what Rose City Park has to offer, including our wonderful Vietnamese Immersion Program. Feb 18 and 26 at 6pm. Vietnamese interpretation will be available on 2/18 only. If you know anyone in the neighborhood with a future kindergartner, please spread the word. Students outside of our neighborhood boundary are eligible for the Vietnamese Immersion program. 

  Pizzicato Night - Thanks to everyone who bought gift cards and food at Pizzicato Tuesday night! Our school earned $869 which is a terrific turnout.

  -------------------

  17/2/20 Ngày Tổng Thống - Nghỉ Học Thứ Hai
  18/2/20 Kết nối Mẫu Giáo lúc 6 giờ chiều - với thông dịch tiếng Việt
  20/2/20 PTO Họp Tổng Quát Hội Phụ Huynh Học Sinh
  26/2/20 Kết Nối Mẫu Giáo lúc 6 giờ chiều
  3/5/20 Đêm Văn Hóa 6 giờ chiều - 7:30 tối
  3/13/20 Tiệc Khiêu Vũ tại RCP 6:30 chiều - 8:00 tối

  Đại hội đồng PTO - Mọi người đều được mời - Tiếp theo là một cuộc họp quan trọng cho đại hội PTO. Chúng tôi sẽ đề cử mọi người tham gia Hội đồng PTO và lãnh đạo các Ủy ban, những người sẽ làm việc hầu thực hiện các mục tiêu cho cộng đồng chúng ta. Hãy đến để tìm hiểu về vai trò tham gia và lãnh đạo của PTO một cách vui vẻ và thân mật trong khi bạn làm quen với các bậc phụ huynh và các gia đình khác. Cuộc họp là thứ Năm, ngày 20 tháng 2 lúc 6:30 trong khán phòng của trường. Đồ ăn nhẹ và thức uống sẽ được cung cấp tại cuộc họp. Chăm sóc trẻ em và pizza (cho trẻ em) cũng như thông dịch tiếng Việt sẽ được cung cấp. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những người có khả năng, sẽ tham gia với chúng tôi vào công việc để làm cho trường của chúng ta trở thành ngôi trường tốt nhất cho tất cả các học sinh của chúng ta.

  Kết nối Mẫu Giáo - Có hai đêm để các gia đình mẫu giáo đến tìm hiểu về những gì trường Rose City Park có được, bao gồm Chương trình song ngữ Việt Mỹ tuyệt vời của chúng ta. Ngày 18 và 26 tháng 2 lúc 6 giờ chiều. Thông dịch tiếng Việt sẽ chỉ có sẵn vào ngày 2/18. Nếu bạn biết bất cứ ai trong khu vực lân cận có một học sinh mẫu giáo trong tương lai, xin vui lòng truyền bá thông tin này. Học sinh ngoài ranh giới khu vực của chúng ta cũng hợp lệ để ghi danh vào chương trình này.

  Đêm Pizzicato - Cảm ơn tất cả mọi người đã mua thẻ quà tặng và thực phẩm tại Pizzicato tối thứ Ba! Trường học của chúng ta đã quyên góp được $869 đô la, đó là một kết quả tuyệt vời.
 • RCP PTO News - 2.5.2020

  2/5/20 Vietnamese Dual Language Immersion Lottery Open
  2/11/20 Pizzicato Fundraiser
  2/12/20 PTO Board Meeting 6pm
  2/18/20 Connect to Kindergarten 6pm - Vietnamese interpreter provided
  2/20/20 PTO General Meeting 6:30pm
  2/26/20 Connect to Kindergarten 6pm

  Racial Equity Learning Community Meeting! Tuesday, February 11, 6:30-8:30 p.m., RHMS Library The RHMS Racial Equity Learning Community invites parents, teachers, staff, (and students, if they are interested!) to come to our next meeting, Tuesday, February 11 from 6:30 - 8:30 in the RHMS library. We'll be discussing how to talk with your kids about race, racism, and anti-racism.

  Here are a couple of resources to spark conversation. You don't have to read/watch in order to join the conversation:

  What White Children Need to Know About Race 

  Raising Anti-racist White Kids: A Conversation for All of Us 

  Feel free to bring a dish, snack, or drink to share. If you have questions or want to join our Google group for updates, please contact daneen.bergland@gmail.com.

  Dough for Dollars - Pizzicato Fundraiser Tuesday February 11th is Dough for Dollars night at the NE Fremont Pizzicato to benefit RCP PTO. Pre-Order Pizzicato Gift Cards in $25 increments - for use any time. The pre-order forms will be sent home or you can print out the form attached to this email. Pre-order forms and payments are due in the office by RCP PTO receives 20% of the proceeds from gift cards as well as 20% of sales on 2/11. Use your gift cards on 2/11 to double your contribution, or save them to use in the future. Pre-ordered gift cards are not required to be used for the fundraiser, they are just a way to double the money we raise.

  ----------------------------------

  5/2/20 Đăng ký rút thăm vào chương trình song ngữ tiếng Việt  

  11/2/20 Gây quỹ Pizzicato
  12/2/20  Họp ban hội đồng quản trị PTO
  18/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều - với thông dịch tiếng Việt
  20/2/20 PTO Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh
  26/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều

  Cuộc Họp Cộng Đồng học tập Công Bằng Chủng Tộc! Thứ Ba, ngày 11 tháng 2, lúc 6:30-8:30 chiều, Thư viện trường Roseway Heights Middle School. Cộng đồng Học Tập Công Bằng Chủng Tộc mời phụ huynh, giáo viên, nhân viên, (và học sinh, nếu họ quan tâm!) đến cuộc họp tiếp theo của chúng tôi, Thứ Ba, ngày 11 tháng 2, từ 6:30 - 8:30 trong thư viện trường RHMS. Chúng ta sẽ thảo luận về cách nói chuyện với con bạn về chủng tộc, phân biệt chủng tộc và chống phân biệt chủng tộc.

  Dưới đây là một vài nguồn tài liệu để làm tia lửa cho cuộc trò chuyện. Bạn không cần phải đọc / xem để tham gia cuộc trò chuyện:

  Những gì trẻ em da trắng cần biết gi về chủng tộc https://www.nais.org/magazine/indeperee-school/summer-2014/what-white-children-need-to-ledge-about-race/

  Nuôi dạy những trẻ em da trắng chống phân biệt chủng tộc: Cuộc trò chuyện cho tất cả chúng ta https://www.youtube.com/watch?v=w14nUdUDqw8

  Hãy mang theo một món ăn, đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống để chia sẻ. Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn tham gia nhóm Google của chúng tôi để cập nhật, vui lòng liên lạc daneen.bergland @ gmail .

  Dough for Dollars - Pizzicato gây quỹ Thứ ba ngày 11 tháng 2 là đêm Dough for Dollars tại NE Fremont Pizzicato để mang lại lợi ích cho RCP PTO. Thẻ quà tặng Pizzicato đặt trước với số tiền $25 - để sử dụng bất cứ lúc nào. Các mẫu đơn đặt mua hàng  trước sẽ được gửi về nhà hoặc bạn có thể in ra mẫu đính kèm với email này. Các hình thức đặt mua hàng trước và thanh toán được nhận ở văn phòng hạn chót vào ngày 2/11 vì RCP PTO sẽ nhận được 20% số tiền thu được từ thẻ quà tặng cũng như 20% tổng số doanh thu. Sử dụng thẻ quà tặng của bạn vào ngày 2/11 để  được nhân đôi đóng góp của bạn hoặc lưu chúng để sử dụng trong tương lai. Thẻ quà tặng đặt trước không bắt buộc phải sử dụng cho việc gây quỹ, chúng chỉ là một cách để được nhân đôi số tiền chúng tôi quyên góp.

Principal's Message

 • Archived Messages

  September 10, 2020 - Ngày 10 tháng Chín 2020

  Hello Otters!
  Chào Otters!

  Principal Cohen here...I want to update everyone on this very unusual start to the school year...I have been getting lots of email from families, and I appreciate everyone’s flexibility with technology, scheduling and getting settled into class.  

   Hiệu trưởng Cohen đây ... Tôi muốn cập nhật cho mọi người về sự khởi đầu năm học rất bất thường này ... Tôi đã nhận được rất nhiều email từ các gia đình và tôi đánh giá cao sự linh hoạt của mọi người với công nghệ, lên lịch trình ổn định vào lớp học.

   

  Schedules: Your classroom teachers should have shared with you the schedule for the coming weeks.  This past week has been “Soft Start” which was designed to introduce your student to the class meeting, get to know classmates and practice using some of the online tools (Seesaw, Zoom, Google Meets, etc.). Starting Monday, September 14, your student will have a FULL DAY of instruction.  The schedule your teacher shares will show where the learning is synchronous or  “live” (video conference) and where it is work to be done individually (asynchronous).  If you are not sure what is assigned or when meetings are please reach out to your teacher.  

  Lịch Học: Giáo viên lớp học của bạn có lẽ đã chia sẻ với bạn lịch trình học cho những tuần tới. Tuần vừa qua là “Khởi động mềm” được thiết kế để giới thiệu học sinh của bạn tham gia cuộc họp lớp, làm quen với các bạn cùng lớp và thực hành sử dụng một số công cụ trực tuyến (Seesaw, Zoom, Google Meets, v.v.). Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 14 tháng Chín, học sinh của bạn sẽ có một NGÀY giảng dạy ĐẦY ĐỦ. Lịch trình mà giáo viên của bạn chia sẻ sẽ hướng dẫn nơi học trực tuyến hoặc "trực tiếp" (cuộc họp trực tuyến) và nơi công việc được thực hiện riêng lẻ (không trực tuyến). Nếu bạn không chắc chắn về những bài tập được giao hoặc khi nào có các cuộc họp lớp, vui lòng liên lạc với giáo viên của bạn.

   

  Start Time: There has been lots of concern about the start times and meeting times.  Because we are trying to maintain as much “normal school” routine as possible, PPS has asked us all to remain on our bell schedule.  We have to schedule 6 different grades, 21 classes and over 35 staff members to provide support for all of our students.  This will mean that your student’s schedule may not be ideal for you personally, but we have thought very deeply about how to serve our students with the highest needs as our starting point.  Most students thrive with structure and hopefully we can work together to provide a consistent school day. 

  Thời Gian Bắt Đầu: Đã có rất nhiều lo lắng về thời gian bắt đầu và thời gian họp lớp. Vì chúng tôi đang cố gắng duy trì thói quen “đi học bình thường” càng nhiều càng tốt, PPS đã yêu cầu tất cả chúng tôi duy trì lịch trình chuông của chúng ta. Chúng tôi phải sắp xếp 6 cấp lớp với 21 lớp học khác nhau và hơn 35 nhân viên để hỗ trợ cho tất cả học sinh của chúng ta. Điều này có nghĩa là lịch trình của học sinh có thể sẽ không lý tưởng đáp ứng đối với nhu cầu riêng tư của từng học sinh, nhưng chúng tôi đã suy nghĩ rất sâu sắc về cách phục vụ học sinh với những nhu cầu cao nhất làm điểm xuất phát của chúng tôi. Hầu hết học sinh phát triển mạnh với cấu trúc và hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để cung cấp một ngày học thống nhất.

   

  Attendance: Teachers will take attendance everyday.  To be counted as “present” your student must do at least ONE of the following: attend a class meeting, speak with the teacher on the phone/text/chat, turn in an assignment that is due, or complete work on SeeSaw for that day.  Teachers will turn in attendance in the morning for the day before.  If your student is marked absent you will get an automated phone call.  

  Điểm Danh: Giáo viên sẽ điểm danh mỗi ngày. Để được tính là “có mặt”, học sinh của bạn phải thực hiện ít nhất MỘT trong những điều sau: tham gia cuộc họp lớp, nói chuyện với giáo viên qua điện thoại / nhắn tin / trò chuyện, nộp bài tập khi đến hạn hoặc hoàn thành công việc trên SeeSaw cho ngày học hôm đó. Các giáo viên sẽ nộp việc điểm danh vào buổi sáng của ngày hôm trước. Nếu học sinh của bạn bị đánh dấu là vắng mặt, bạn sẽ nhận được một cuộc gọi điện thoại tự động.

   

  Asynchronous Work: Our teachers are providing assignments that need to be completed each day!  Many times there will be a “mini-lesson” that must be viewed BEFORE the student has their small group meeting.  All students should also be reading daily, and checking their SeeSaw pages to make sure they see all the assignments that have been assigned.  

  Học Không Trực Tuyến: Giáo viên của chúng tôi đang cung cấp các bài tập cần phải hoàn thành mỗi ngày! Sẽ có nhiều “bài học nhỏ” phải được xem TRƯỚC KHI học sinh họp nhóm nhỏ. Tất cả học sinh cũng nên đọc mỗi ngày và kiểm tra các trang SeeSaw của họ để đảm bảo rằng họ xem tất cả các bài tập đã được giao.

   

  Synchronous Work: This is the focus of Distance Learning.  Each student will be assigned to a small group for Language Arts/Social Studies and another for Math.  These groups are where the teacher (or at times another school support person) will work directly with your student.  Please make sure you “arrive” on time for these groups.  There is also a daily class meeting where we will continue to work on Social Emotional Learning/Community Building/Racial Equity-Social Justice.  

  Học Trực Tuyến: Đây là trọng tâm của việc học từ xa. Mỗi học sinh sẽ được chỉ định vào một nhóm nhỏ cho môn Ngữ văn / Nghiên cứu xã hội và một nhóm khác cho môn Toán. Các nhóm này là nơi giáo viên (hoặc đôi khi là người hỗ trợ khác của trường) sẽ làm việc trực tiếp với học sinh của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn "đến" đúng giờ cho các nhóm này. Ngoài ra còn có một cuộc họp lớp mỗi ngày, nơi chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc về Học tập Cảm xúc Xã hội / Xây dựng Cộng đồng / Công bằng chủng tộc-Công bằng xã hội.

   

  Chromebooks: Distance learning works best on a Chromebook.  In the past week we have given out over 180 new chromebooks to students.  If you need a chromebook, please fill out this form and we will let you know when to come pick it up. Remember to ALWAYS sign in with the student account (student.pps.net).  We can provide you with a QR code badge if you need it.   If you need technology support, please call 503-916-3375 which is the PPS IT hotline.  

  Máy Vi Tính: Học trên máy vi tính là cách tốt nhất cho việc học từ xa. Trong tuần qua, chúng tôi đã phát hơn 180 máy vi tính mới cho học sinh. Nếu bạn cần máy vi tính, vui lòng điền vào biểu mẫu này và chúng tôi sẽ thông báo khi nào bạn đến nhận chúng. Hãy nhớ LUÔN LUÔN đăng nhập bằng số học sinh (student.pps.net). Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn huy hiệu mã số QR nếu bạn cần. Nếu bạn cần hỗ trợ về công nghệ, vui lòng gọi 503-916-3375 là đường dây PPS IT.


  Physical Supplies:  We have posted suggested supply lists for home learning on our website and we will also be creating home learning materials bags to be picked up at school (math workbooks, Vietnamese workbooks, leveled readers, art journals, etc)  We will let you know when you can come to school and get your bag.  Ms. Ivester (Teacher-Librarian) is also getting ready to send home library book bags.  The bags will be pre-packed with an assortment of leveled books by grade.  There will be a contact-less pick up and return system she will share with you.  

  Dụng Cụ Học Sinh: Chúng tôi đã đăng các danh sách dụng cụ học sinh được đề xuất cho việc học ở nhà trên trang web của chúng ta và chúng tôi cũng sẽ tạo các túi tài liệu học tập ở nhà để bạn có thể lấy từ trường (sách bài tập toán, sách bài tập tiếng Việt, máy đọc cấp độ, tạp chí nghệ thuật, v.v.) Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào bạn có thể đến trường và lấy túi này. Cô Ivester (Giáo viên-Thư viện) cũng chuẩn bị gửi túi sách thư viện về nhà. Các túi sẽ được đóng gói sẵn với nhiều loại sách xếp theo từng lớp. Sẽ có một hệ thống nhận và trả sách mà cô ấy sẽ chia sẻ với bạn.

   

  Next Thursday we have our scheduled Back to School Night.  We don’t know yet what that will actually look like, but very likely there will be a “live” community meeting.  Please be on the look out for a link to the live meeting and more details.  

  Thứ Năm tới, chúng tôi có lịch trình Đêm trở lại trường Chúng tôi chưa biết điều đó thực sự sẽ như thế nào, nhưng rất có thể sẽ có một cuộc họp cộng đồng “trực tuyến”. Vui lòng chú ý theo dõi cho liên kết tới cuộc họp trực tuyến và biết thêm chi tiết.

   

  Thank you all for the ongoing support of our school!  Stay safe…

  Cảm ơn tất cả các bạn vì sự hỗ trợ không ngừng của trường chúng ta! Bảo trọng …

  Jeremy Cohen, Principal
  Rose City Park
  Vietnamese Dual Language Program

  Hiệu Trưởng Jeremy Cohen
  Rose City Park
  Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt   

District News

View All
 • Read the CBRC’s Budget Review Shared at the May 11 Board of Education Meeting

  Note: The following was presented May 11 by the Community Budget Review Committee. We are thankful for the hard work and commitment shared by these volunteers.

  Background and Purpose of the Community Budget Review Committee (CBRC)

  The Community Budget Review Committee (CBRC) reviews, evaluates and makes recommendations to the Portland Public School Board of Education (Board) regarding the Superintendent's Proposed Budget and any other budgetary issues the CBRC or the Board identify. The CBRC also monitors and advises the Board on the allocation and expenditure of Local Option Levy funds, which will be completed under separate cover.

  Read More
 • Announcing New Senior Director of Special Education, Jey Buno

  Dear Colleagues,

  I am excited to announce that Jey Buno, an accomplished educational leader in the Portland area, will be the new Senior Director of Special Education starting July 1.

  Read More
 • 2021-22 Budget Focus Groups on May 18 and May 20

  Español| Tiếng Việt| 中文| Soomaali| Русский

  Dear PPS Community,

  Portland Public Schools is in the process of developing and finalizing our 2021-22 budget for approval by the Board of Education, and we want to hear from you. Please join us for the 2021-22 Budget Focus Groups. Both opportunities are available to PPS students. 

  Read More
 • Announcing New Principal at Sunnyside Environmental, Dr. Eryn Berg

  Dear Sunnyside Community,

  I am pleased to announce that Dr. Eryn Berg, an experienced principal in Portland Public Schools, will be the new principal at Sunnyside Environmental K-8 School for the 2021-22 school year.

  Read More

Calendar

View Calendar
CLOSE
CLOSE