Jason Lee Elementary School

Home of
the Leopards

2222 NE 92nd AvenuePortland, OR 97220Ph (503) 916-6144Fx (503) 916-2650

Ph Fx

Ph Fx

Lee News

View All
 • Lee Family Bulletin 9/23

  Lee Family Bulletin Sept. 23
   
  Please find the our latest family bulletin here
   
 • Upcoming Events and Building Closure

  Building Closure and Upcoming Events
   Due to hazardous air quality around our school due to forest fires in the region, we are adhering to the district closure of our building until further notice.
   We also want share some upcoming events for this week:
   Tues 9/15 PTA Meeting. All welcome from 6:30 to 7:30 p.m. 

  Join Zoom Meeting

  https://us02web.zoom.us/j/5735884297?pwd=MTEzeTIvZHAyOTg0d1Z5MWUrd1dhQT09

  Meeting ID: 573 588 4297

  Passcode: 4rQK4f

   Wed 9/16        Meal distribution starting at 3 p.m., back school lot

                          Jason Lee Community Google Meet at 6:30 p.m. Use your child’s gmail account to enter this link: https://meet.google.com/yiw-ngep-hje

   Thur 9/17       Food box distribution starting at 11 a.m., back school lot

   Fri 9/18          Meal distribution starting at 3p.m., back school lot

   Wed 9/30       Jason Lee Back to School Night at 6 p.m. (use your child’s gmail 

  account to enter this link: https://meet.google.com/qeg-wqjp-eca 

   

  Calendario para Familias:

  Lun 9/14 Distribución de comida a las 3 p.m., lote de la escuela de espalda

   Mar 9/15 Reunión de la PTA . Todos son bienvenidos de 6:30 to 7:30 p.m. 

  Unase a la reunión Zoom

  https://us02web.zoom.us/j/5735884297?pwd=MTEzeTIvZHAyOTg0d1Z5MWUrd1dhQT09

  Meeting ID: 573 588 4297

  Passcode: 4rQK4f

   Miér 9/16 Distribución de comida a las 3 p.m., estacionamiento de la escuela 

                           Reunión de Google de la comunidad Jason Lee a las 6:30 p.m. (use la

  cuenta de gmail de su hijo para ingresar a este enlace: https://meet.google.com/yiw-ngep-hje 

   Jue 9/17        Distribución de comida a las 3 p.m., estacionamiento de la escuela 

  Vier 9/18        Distribución de comida a las 3 p.m., estacionamiento de la escuela 

  Miér 9/30       Jason Lee Noche de Regreso a la Escuela a las 6 p.m. (usa la cuenta de

  gmail de su hijo/a para ingresar a este enlace: https://meet.google.com/qeg-wqjp-eca 

   
   

  Các Điểm Chính Yếu Trong Tháng

   Thứ Hai 14/9:    Phân phối bữa ăn từ 3-5 giờ chiều, khu vực sân sau của trường.

   Thứ Ba 15/9:     Họp PTA. Xin chào đón tất cả quý vị từ 6:30 đến 7:30 tối.

                               Buổi họp được tổ chức trên Zoom theo đường link

  https://us02web.zoom.us/j/5735884297?pwd=MTEzeTIvZHAyOTg0d1Z5MWUrd1dhQ09 

      ID cuộc họp: 573 588 4297

                              Mật mã: 4rQK4f

   Thứ tư 16/9:      Phân phối bữa ăn từ 3  giờ chiều, khu vực sân sau của trường.      

                               Sẽ có cuộc Gặp Gỡ trong Cộng đồng Jason Lee trên Google Meet 

                              vào lúc 6:30 chiều (sử dụng tài khoản gmail của con em  để nhập vào 

                               đường link này: https://meet.google.com/yiw-ngep-hje)

   Thứ năm 17/9:     Phân phát thùng thực phẩm bắt đầu từ lúc 11 giờ sáng, khu vực sân 

                                  sau của trường.

   Thứ sáu 18/9:      Phân phối bữa ăn từ 3 giờ chiều, khu vực sân sau của trường.

   Thứ tư 30/9:         Đêm Trở Về Trường Jason Lee được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều 

  (sử dụng tài khoản gmail của con em để nhập vào đường link này: https://meet.google.com/qeg-wqjp-eca)

 • Lee School Community Meeting Monday, August 31 at 5:30 p.m.

  Dear Lee Families,

  We will host a Lee Community Meeting to introduce Principal Velazquez and share the latest information about the upcoming return to school. We will have Spanish and Vietnamese interpretation by phone.

  The meeting is scheduled for Monday, August 31 at 5:30 p.m. Join us at this link: https://meet.google.com/dwi-oufn-uoi 

  Please post questions in the Jason Lee Talk padlet and we will update this document as information becomes available: https://padlet.com/baguirre8/8cv91pvkdayy1r4a 

  We can’t wait to start this school year!

  Principal Velazquez


  Reunión comunitaria de la escuela Lee Lunes 31 de agosto a las 5:30 pm


  Estimadas familias de Lee,


  Organizaremos una reunión comunitaria de Lee para presentar al director Velázquez y compartir la información más reciente sobre el regreso a la escuela la semana que viene para los grados 1-5 y Kindergarten la semana siguiente. Tendremos interpretación al español y vietnamita por teléfono.

  La reunión está programada para el lunes 31 de agosto a las 5:30 p.m. Puede unirse a nosotros en este enlace: https://meet.google.com/dwi-oufn-uoi 

  Queremos abordar algunas de las preguntas que ya ha publicado en la paleta de Jason Lee Talk y actualizaremos este documento a medida que haya información disponible. Agregue cualquier pregunta adicional que tenga ahora aquí: https://padlet.com/baguirre8/8cv91pvkdayy1r4a 

  ¡Nos hemos estado preparando para recibir a nuestros estudiantes y estamos ansiosos por que se unan a nosotros en línea para el comienzo de este año escolar!


  Directora Velázquez


  Buổi Họp Cộng Đồng Trường Lee Thứ Hai, ngày 31 tháng 8 lúc 5:30 chiều.


  Gia đình Lee thân mến,


  Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi Họp cộng đồng Lee để giới thiệu Hiệu trưởng Velazquez và chia sẻ thông tin mới nhất về việc trở lại trường vào tuần tới cho các lớp 1-5 và Mẫu giáo vào tuần sau. Chúng tôi sẽ có phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt qua điện thoại.

  Cuộc họp dự kiến ​​vào thứ Hai, ngày 31 tháng 8 lúc 5:30 chiều. Bạn có thể tham gia với chúng tôi tại liên kết này: https://meet.google.com/dwi-oufn-uoi 

  Chúng tôi muốn giải quyết một số câu hỏi mà bạn đã đăng trong tập tài liệu Jason Lee Talk và chúng tôi sẽ cập nhật tài liệu này khi có thông tin. Vui lòng thêm bất kỳ câu hỏi bổ sung nào bạn có tại đây: https://padlet.com/baguirre8/8cv91pvkdayy1r4a 

  Chúng tôi đã chuẩn bị để nhận học sinh của chúng tôi và không thể chờ đợi để có được họ tham gia trực tuyến với chúng tôi vào đầu năm học này!


  Hiệu trưởng Velazquez

 • Clever badges, devices now available for pick up at school

  Dear Jason Lee families,

  Starting tomorrow Friday at 9 a.m., you can pick up a Clever badge for your student, along with a Chromebook. Clever badges allow students to log into our school platforms without typing in username and password. Students simply hold up the badge to the camera and they’re logged in.

  Our teacher-librarian Gina Daviso has prepared them for each student and placed them in a plastic sleeve for protection. 

  The device and Clever badge distribution happens in our back parking lot from 9-12 through September 4, and on Monday, Aug. 31 and Tuesday, Sept 1. From 4 - 6 p.m.

  Remember that you can also drop off your library books then!

  School is almost here!!

  Go Leopards!


  Estimadas familias de Jason Lee:

  A partir de mañana viernes a las 9 a.m., puede recoger un símbolo Clever para su estudiante, junto con un Chromebook. Los símbolos Clever permiten a los estudiantes iniciar sesión en nuestras plataformas escolares sin ingresar el nombre de usuario y la contraseña. Los estudiantes simplemente sostienen la insignia a la cámara y se conectan.

  Nuestra maestra bibliotecaria Gina Daviso los ha preparado para cada alumno y los ha colocado en una funda de plástico para protegerlos.

  La distribución de computadoras y el símbolo Clever se realiza en nuestro estacionamiento trasero del 9 al 12 hasta el 4 de septiembre, y el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre de 4 a 6 p.m.

  ¡Recuerde que también puede dejar los libros de su biblioteca en ese momento!

  ¡¡Ya casi empieza la escuela!!

  ¡Vamos los leopardos!  Gia đình Jason Lee thân mến,

  Bắt đầu từ 9 giờ sáng Thứ Sáu ngày mai, bạn có thể nhận huy hiệu Thông minh cho học sinh của mình cùng với Chromebook. Các huy hiệu thông minh cho phép học sinh đăng nhập vào nền tảng trường học của chúng tôi mà không cần nhập tên người dùng và mật khẩu. Học sinh chỉ cần giơ huy hiệu vào máy ảnh và họ đã đăng nhập.

  Giáo viên kiêm thủ thư Gina Daviso của chúng tôi đã chuẩn bị chúng cho từng học sinh và đặt chúng vào trong một ống nhựa để bảo vệ.

  Việc phân phối thiết bị và huy hiệu Clever diễn ra tại bãi đậu xe phía sau của chúng tôi từ ngày 9-12 đến ngày 4 tháng 9 và vào Thứ Hai, ngày 31 tháng 8 và Thứ Ba, ngày 1 tháng 9. Từ 4 - 6 giờ chiều.

  Hãy nhớ rằng bạn cũng có thể bỏ sách thư viện của mình!

  Trường học gần đến rồi !!

  Go Leopards!

Principal's Message

Ms. Alma D. Velázquez

Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Ms. Alma D. Velázquez

Tuesday, September 15, 2020

 

Dear Lee Families,

 

Versión en español Phiên bản việt nam

 We were excited to launch our Comprehensive Distance Learning program this week, and be able to bring a fuller schedule of lessons to our students. Our team prepared long and hard for this launch, and it was wonderful to see the students participating in so many more learning activities!

I am proud of the work of our teachers through the Soft Start period, as it was clear that they juggled planning for this week, along with taking online training, and getting out to make many in-person and socially distanced visits with families outside your homes or in our school garden. 

I know they spent hours beyond their work day to get all this accomplished. And I’m grateful. 

We have kinks to work out in our systems, for sure. Afterall, this is the first time any of us have attempted to launch such a comprehensive effort virtually. So thank you for your patience with any missed connections. We took copious notes from today and already solved some problems that came up. We will get better every day, I assure you.

Part of the work for our teachers now includes making sure that all of our students, especially those who are struggling to connect to online learning are able to do this. That is their priority right now. 

If you have any concerns about how we are meeting your child’s needs, do not hesitate to email me directly at avelazqu@pps.net or reply to my Remind message.

We also want to thank you for your patience with building closures this week. We understand that this keeps you from swapping out a Chromebook that may not be working well or pickin gup a Clever badge that you might find useful right now. 

Lee staff has also been preparing materials for distributions to students, such as school supplies that we were hoping to get out to you this week. This week we were also intending to get some work packets out to some students and prepare for library distribution next week. All that has to wait to get going once we’re back in the building. So again, thank you for your patience.

Later this week we will publish our Jason Lee Elementary Family Bulletin, listing many resources to support you through what might be a difficult period for many families. For now, I want to share with you these upcoming events that I believe you will not want to miss. Please mark your calendars.

Thank you for all your work at home to support our students!

Principal Velazquez

 

 

 

 

 

Martes, 15 de septiembre de 2020

 

Estimadas familias de Jason Lee,

 

Estamos emocionados de lanzar nuestro programa integral de aprendizaje a distancia esta semana, y poder brindar un programa más completo de lecciones a nuestros estudiantes. Nuestro equipo se preparó mucho para este lanzamiento, ¡y fue maravilloso ver a los estudiantes participando en tantas más actividades de aprendizaje!

 Estoy orgullosa del trabajo de nuestros maestros durante el período de Soft Start, ya que estaba claro que hicieron malabares con la planificación de esta semana, además de tomar capacitación en línea y realizar muchas visitas en persona y socialmente distanciadas con familias fuera de su hogares o en el jardín de nuestra escuela.Sé que trabajaron horas más allá de su jornada laboral para lograr todo esto. Y estoy agradecida.

 Tenemos problemas que resolver en nuestros sistemas, seguro. Después de todo, esta es la primera vez que alguno de nosotros intenta lanzar un esfuerzo tan completo de manera virtual. Así que gracias por su paciencia con las conexiones perdidas. Tomamos abundantes notas hoy y ya resolvimos algunos problemas que surgieron. Cada día mejoraremos, se los aseguro.

 Parte del trabajo de nuestros maestros ahora incluye asegurarnos de que todos nuestros estudiantes, especialmente aquellos que están luchando por conectarse al aprendizaje en línea, puedan hacerlo. Esa es su prioridad en este momento.

 Si tiene alguna inquietud sobre cómo estamos satisfaciendo las necesidades de su hijo/a, no dude en enviarme un correo electrónico directamente a avelazqu@pps.net o responder a mi mensaje por Remind.

 También queremos agradecerle su paciencia con los cierres de edificios esta semana. Entendemos que esto le impide cambiar un Chromebook que puede no estar funcionando bien o recoger un Clever badge que podría resultarle útil en este momento.

 El personal de Lee también ha estado preparando materiales para distribuirlos a los estudiantes, como útiles escolares que esperábamos entregarles esta semana. Esta semana también teníamos la intención de entregar algunos paquetes de trabajo a algunos estudiantes y prepararnos para la distribución de la biblioteca la próxima semana. Todo eso tiene que esperar para ponerse en marcha una vez que estemos de vuelta en el edificio. De nuevo, gracias por su paciencia.

 A finales de esta semana publicaremos nuestro Boletín Familiar de la Escuela Jason Lee, que enumera muchos recursos para ayudarlos en lo que podría ser un período difícil para muchas familias. Por ahora, quiero compartir con ustedes estos próximos eventos que creo que no querrán perderse. Marque sus calendarios.

 ¡Gracias por todo su trabajo en casa para apoyar a nuestros estudiantes!

 Directora Velázquez

 
Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

Gia đình Lee thân mến,

Chúng tôi rất vui mừng ra mắt chương trình Đào tạo Từ xa Toàn diện của mình trong tuần này và có thể mang đến một lịch trình bài học đầy đủ hơn cho sinh viên của chúng tôi. Nhóm của chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu và chăm chỉ cho buổi ra mắt này, và thật tuyệt vời khi thấy các học sinh tham gia rất nhiều hoạt động học tập!

Tôi tự hào về công việc của các giáo viên của chúng tôi trong giai đoạn Khởi động mềm, vì rõ ràng là họ đã kết hợp lập kế hoạch cho tuần này, cùng với việc tham gia đào tạo trực tuyến và bắt đầu thực hiện nhiều chuyến thăm trực tiếp và xa xã hội với các gia đình bên ngoài của bạn nhà hoặc trong vườn trường của chúng tôi.

Tôi biết họ đã dành hàng giờ ngoài ngày làm việc để hoàn thành tất cả những việc này. Và tôi rất biết ơn.

Chắc chắn là chúng tôi có những bước tiến trong hệ thống của mình. Sau cùng, đây là lần đầu tiên bất kỳ ai trong chúng ta cố gắng thực hiện một nỗ lực toàn diện như vậy. Vì vậy, cảm ơn bạn đã kiên nhẫn với bất kỳ kết nối bị bỏ lỡ nào. Chúng tôi đã ghi chép rất nhiều từ hôm nay và đã giải quyết được một số vấn đề nảy sinh. Chúng tôi sẽ tốt hơn mỗi ngày, tôi đảm bảo với bạn.

Một phần công việc đối với giáo viên của chúng tôi hiện nay là đảm bảo rằng tất cả học sinh của chúng tôi, đặc biệt là những học sinh đang gặp khó khăn trong việc kết nối với việc học trực tuyến đều có thể làm được điều này. Đó là ưu tiên của họ lúc này.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi đáp ứng nhu cầu của con bạn, đừng ngần ngại gửi email trực tiếp cho tôi theo địa chỉ avelazqu@pps.net hoặc trả lời tin nhắn Nhắc nhở của tôi.

Chúng tôi cũng muốn cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đóng cửa tòa nhà trong tuần này. Chúng tôi hiểu rằng điều này giúp bạn không phải đổi Chromebook có thể không hoạt động tốt hoặc chọn huy hiệu Người thông minh mà bạn có thể thấy hữu ích ngay bây giờ.

Nhân viên Lee cũng đã chuẩn bị tài liệu để phân phát cho học sinh, chẳng hạn như đồ dùng học tập mà chúng tôi hy vọng sẽ phát cho các bạn trong tuần này. Tuần này, chúng tôi cũng có ý định gửi một số gói công việc cho một số sinh viên và chuẩn bị cho việc phân phát thư viện vào tuần tới. Tất cả những gì phải chờ để bắt đầu sau khi chúng tôi quay lại tòa nhà. Vì vậy, một lần nữa, cảm ơn bạn đã kiên nhẫn của bạn.

Cuối tuần này, chúng tôi sẽ xuất bản Bản tin Gia đình Tiểu học Jason Lee, liệt kê nhiều tài nguyên để hỗ trợ bạn vượt qua giai đoạn khó khăn đối với nhiều gia đình. Hiện tại, tôi muốn chia sẻ với bạn những sự kiện sắp tới mà tôi tin rằng bạn sẽ không muốn bỏ lỡ. Vui lòng đánh dấu lịch của bạn.

Cảm ơn bạn vì tất cả công việc của bạn ở nhà để hỗ trợ học sinh của chúng tôi!

Hiệu trưởng Velazquez

 

 

Assistant Principal's Message

Mrs. BG Aguirre

Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Mrs. BG Aguirre

Assistant Principal BG Aguirre

My name is BG Aguirre and I am thrilled to be the Assistant Principal at Jason Lee Elementary School.

This is my 22nd year in education. I earned my Bachelor’s degree in sociology and Spanish from Oregon State University, my Masters of Arts in teaching from Concordia University and my administrator license from Portland State University. Following my graduation from Concordia, I worked as an elementary school teacher in the Beaverton School District, first at Vose Elementary for five years, then Kinnaman Elementary for three years before moving into administration.

It is so exciting to hear that Jason Lee is an AVID school. In my prior district I was an AVID district director, an AVID principal, attended multiple AVID strand trainings and successfully implemented AVID school-wide.

I was born in Beaverton and have lived in Oregon my whole life aside from studying abroad in Spain, Mexico and Puerto Rico. Hablo español y me encantaría hablar con ustedes. My husband Carlos and I have three children ages 6, 8 and 10. In my free time, I love spending time with my family, hiking, camping and playing games. I also enjoy reading, playing golf and am an avid runner.

Please feel free to reach out to me anytime at baguirre@pps.net. I am so looking forward to meeting each and every one of you.

BG Aguirre

Assistant Principal

District News

View All

Upcoming Events

View Calendar
CLOSE
CLOSE