Ku xirmidda Dugsiga Barbaarinta Carruurta

 • Ku xirmidda Dugsiga Barbaarinta Carruurta Printer icon, click here for a PDF.

  Jadwalka kulanka dadka u furan, Jiilaalka 2019-ka

  Hoosta waxaa ku qoran goobaha barbaarinta carruurta ‘kindergarten’ ee PPS ee dadka u furan ee loogu talagalay 2019-20-ka. Waxaan kuu soo jeedinaynaa in aad wacdo dugsiga si aad u xaqiijiso taariikhaha iyo waqtiyada si aad u hubiso in aan wax isbeddel ah lagu sameynin tan iyo markii tani la soo daabacay. Meelaha laga heli karo daryeelka caruurta ayaa la tilmaamay. Fursadaha kuu bannaan ee aad kala dooranayso waxaa laga yaabaa in ay ukeen karaan kuwo adag. Habka ugu fiican ee lagu ogaan karo macluumaad dheeraad ahi waa IN LAGA SOO QAYB GALO KULAMADA HOOSTA KU QORAN!

  Dugsiyadan xaafada sidoo kale waxaa ku jira barnaamijyo luqadeed oo u furan qoysaska degmada. DHAMMAAN boosaska barnaamijyada luqadda waxaa lagu go’aamiyaa bakhtiyaanasiibka. Barnaamijyada luqaddu waa kuwo u furan qoysaska ku nool xaafada oo kaliya. Richmond wuxuu KALIYA u furan yahay codsadayaasha bakhtiyaanasiibka. Dugsiyada La Kala Dooranayo Ee Diirada La Saarayo waxay leeyihiin maadooyin kala duwan, qaar ka mid ahi SIDOO KALE waa dugsiyada xaafada.
  Habka Waxbarid ee Isbaanishka Habka Waxbarid ee Vietnamese Habka Waxbarid ee Mandarin Habka Waxbarid ee Af-Ruushka Habka Waxbarid ee Isbaanishka Habka Waxbarid ee Japanese Kala Doorashada Diirada La Saarayo
 • School Address Phone Date and time
  North (N) PORTLAND
  Astor K-8  5601 N Yale St. (503) 916-6244 Thu, Feb 7 6-7 p.m. and Thu, May 16 1-2 p.m.
  Beach K-5  1710 N Humboldt St. (503) 916-6236 Tue, Feb 19 6-7:30 p.m. (DLI and Adults only) and Thu, Apr 25 3:15-4:30 p.m.
  Boise-Eliot/Humboldt PK-5  620 N Fremont St. (503) 916-6171 Wed, Feb 6 9-10 a.m. (Childcare Provided) and Wed, Feb 6 6:30-7:30 p.m. (Childcare Provided)
  César Chávez K-8  5103 N Willis Blvd. (503) 916-5666 Mon, Feb 4 6-7 p.m. (Childcare Provided) and Mon, Feb 11 6-7 p.m. (Childcare Provided)
  Chief Joseph K-5  2409 N Saratoga St. (503) 916-6255 Thu, Feb 21 9:30-10:30 a.m. and Thu, Apr 11 6-7 p.m.
  James John K-5  7439 N Charleston Ave. (503) 916-6266 Tue, Feb 12 6-7 p.m.*
  Peninsula K-5  8125 N Emerald Ave. (503) 916-6275 Tue, Feb 12 5:30-7 p.m.
  Rosa Parks K-5  8960 N Woolsey Ave. (503) 916-6250 Wed, Feb 13 1-3 p.m.; Wed, Feb 13 6-7 p.m.; Thu, May 16 2:30-3:30 p.m.
  Sitton K-5   9930 N Smith St. (503) 916-6277 Wed, Jan 30 8:30-9:15 a.m.; Wed, Feb 13 8:30-9:15 a.m.; Wed, Mar 13 8:30-9:15 a.m.
  Northeast (NE) PORTLAND
  Alameda K-5  2732 NE Fremont St. (503) 916-6036 Wed, Feb 13 9:30-10:30 a.m. (Adults only); Wed, Feb 13 6:30-7:30 p.m.(Adults only)
  Beverly Cleary K-8, Hollyrood  3560 NE Hollyrood Ct. (503) 916-6766 Thu, Feb 21 6:30-7:30 p.m.
  Faubion PK-8  2930 NE Dekum St. (503) 916-5686 Wed, Feb 27 6-7:30 p.m. (PK & K only) (Childcare Provided) and Wed, Apr 24 6-7:30 p.m. (PK & K only) (Childcare Provided)
  Irvington K-5  1320 NE Brazee St. (503) 916-6185 Wed, Feb 20 6:30-8 p.m
  Laurelhurst K-8  840 NE 41st Ave. (503) 916-6210 Wed, Feb 13 9:30-10:30 a.m. and Wed, Feb 13 6-7 p.m.
  Jason Lee K-5  2222 NE 92nd Ave. (503) 916-6144 Fri, Feb 15 1-2 p.m. and Fri, Mar 8 5-6 p.m. (Childcare Provided)
  Martin Luther King Jr. PK-5  4906 NE 6th Ave. (503) 916-6456 Tue, Mar 5 5:30-6:30 p.m. (Childcare Provided) *
  Rigler K-5  5401 NE Prescott St. (503) 916-6451 Tue, Jan 29 5-6 p.m. (Childcare Provided); Tue, Feb 26 5-6 p.m. (Childcare Provided); Tue, Apr 2 5-6 p.m. (Childcare Provided); Tue, May 21 5-6:30 p.m. (Childcare Provided)
  Rose City Park K-5  2334 NE 57th Ave. (503) 916-5600 Tue, Feb 12 6-7:30 p.m. (DLI) (Childcare Provided) and Thu, Feb 21 6-7:30 p.m. (Adults only)
  Sabin K-5  4013 NE 18th Ave. (503) 916-6181 Tue, Feb 12 9-10:30 a.m. and Wed, Feb 13 6-7:30 p.m.
  Scott K-5  6700 NE Prescott St. (503) 916-6369 Thu, Jan 31 8:15 a.m. (at Scott); Mon, Feb 4 9:30 a.m. (at Hacienda); Mon, Mar 4 9:30 a.m. (at Hacienda); Wed, Feb 13 5 p.m. (at Scott)
  Vernon K-8  2044 NE Killingsworth St. (503) 916-6415 Wed, Jan 30 5:30-7 p.m. and Thu, Feb 7 2-2:45 p.m.
  Vestal K-5  161 NE 82nd Ave. (503) 916-6437 Tue, Feb 12 6-7:30 p.m. (Childcare Provided) and Thu, May 23 9-10 a.m. (Childcare Provided)
  Woodlawn PK-5  7200 NE 11th Ave. (503) 916-6282 Tue, Feb 12 5:30-7 p.m. (Childcare Provided) and Tue, May 14 12:45-1:45 p.m.
  Southeast (SE) PORTLAND
  Abernethy K-5  2421 SE Orange Ave. (503) 916-6190 Thu, Feb 21 6-7 p.m.
  Arleta K-8  5109 SE 66th Ave. (503) 916-6330 Web, Feb 13 6-7:30 p.m. (Childcare Provided)and Wed, Apr 10 6-7:30 p.m. (Childcare Provided)
  Atkinson K-5  5800 SE Division St. (503) 916-6333 Thu, Feb 7 6-7 p.m. and Thu, Feb 28 6-7 p.m.
  Bridger K-8  7910 SE Market St. (503) 916-6336 Thu, Mar 7 8:45-10 a.m. and 6:30-8 p.m. (no childcare, children welcome)
  Buckman Arts K-5   320 SE 16th Ave. (503) 916-6230 Tue, Feb 5 6-7 p.m.; Tue, Feb 12 9-10 a.m.; Tue, Feb 12 6-7 p.m.; Tue, Mar 5 6- 7 p.m.
  Creative Science K-8  1231 SE 92nd Ave. (503) 916-6431 Thu, Feb 7 6-7 p.m.
  Creston K-8  4701 SE Bush St. (503) 916-6340 Thu, Feb 21 9-10:30 a.m.; Thu, Feb 21 6-7:30 p.m.; Thu, May 9 6-7 p.m.
  Duniway K-5  7700 SE Reed College Pl. (503) 916-6343 Thu, Feb 7 6:30-7:30 p.m.
  Glencoe K-5  825 SE 51st Ave. (503) 916-6207 Wed, Feb 6 6-7:30 p.m. (Adults only) and Wed, May 15 3-4 p.m.
  Grout K-5  3119 SE Holgate Blvd. (503) 916-6209 Thu, Feb 21 6-7:30 p.m. and Fri, May 17 6-7 p.m.
  Harrison Park K-8  2225 SE 87th Ave. (503) 916-5700 Tue, Feb 19 6-7 p.m.; Tue, Apr 16 6-7 p.m. ; Fri, May 17 9:15-10:15 a.m. (Childcare Provided)
  Kelly K-5  9030 SE Cooper St. (503) 916-6350 Tue, Feb 19* 6-7 p.m. (Childcare Provided) and Mon, Apr 29 6-7 p.m. (Childcare Provided)
  Lent K-8  5105 SE 97th Ave. (503) 916-6322 Thu, Mar 7 9:15-10 a.m. and Thu, Mar 7 6-7 p.m. (backpack giveaway)
  Lewis K-5  4401 SE Evergreen St. (503) 916-6360 Tue, Feb 12 9-10 a.m.; and Thu, Feb 21 6-7 p.m.
  Llewellyn K-5  6301 SE 14th Ave. (503) 916-6216 Mon, Feb 25 6-7:30 p.m.
  Marysville K-8  7734 SE Raymond St. (503) 916-6363 Tue, Mar 5 4-5:30 p.m. (Childcare Provided)
  Richmond K-5  2276 SE 41st Ave. (503) 916-6220 Tue, Feb 12 6-7 p.m. and Tue, Mar 5 9-10 a.m.
  Sunnyside Environmental K-8  3421 SE Salmon St. (503) 916-6226 Tue, Feb 12 6:30-7:30 p.m. (Adults only) and Tue, Feb 26 9-10 a.m. (Adults only)
  Whitman K-5  7326 SE Flavel St. (503) 916-6370 Tue, Mar 19 9-10 a.m. and Tue, Mar 19 6-7 p.m.
  Winterhaven Science K-8  3830 SE 14th Ave. (503) 916-6200 Wed, Feb 6 5:30-7 p.m.; Wed, Feb 13 5:30-7 p.m.; Wed, Feb 20 3:30-5 p.m.
  Woodmere K-5  7900 SE Duke St. (503) 916-6373 Wed, Feb 6 9:30-10:30 a.m. (Childcare Provided); Wed, Feb 6 6-7 p.m. ; Wed, May 22 10-11 a.m.
  Woodstock K-5  5601 SE 50th Ave. (503) 916-6380 Tue, Feb 12 8:30-9:30 a.m. (DLI); Tue, Feb 12 6-7 p.m. (DLI); Wed, Feb 13 6-7 p.m. (Childcare Provided)
  Southwest (SW) & Northwest (NW) PORTLAND
  Ainsworth K-5  2425 SW Vista Ave. (503) 916-6288 Wed, Feb 6 6-7:30 p.m. (Childcare Provided)and Wed, Feb 13 6-7:30 p.m. (Childcare Provided)
  Bridlemile K-5  4300 SW 47th Dr. (503) 916-6292 Wed, Feb 6 8:05-9:05 a.m.; Wed, May 8 8:15-9:15 a.m. (Adults only)
  Capitol Hill K-5  8401 SW 17th Ave. (503) 916-6303 Thu, Feb 21 6-7 p.m. (Adults only)
  Chapman K-5
  1445 NW 26th Ave. (503) 916-6295 Wed, Feb 13 9-10 a.m. (Adults only) and Wed, Feb 13 6-7 p.m. (Adults only) ;
  Forest Park K-5  9935 NW Durrett St. (503) 916-5400 Thu, Jan 24 6:30-8 p.m. (Adults only) and Thu, Apr 25 9:45-10:45 a.m.
  Hayhurst K-5  5037 SW Iowa St. (503) 916-6300 Wed, Jan 30 6-7:30 p.m. and Thu, May 2 6-7:30 p.m.
  Maplewood K-5  7452 SW 52nd Ave. (503) 916-6308 Wed, Feb 20 3-4 p.m. and Tue, May 14 6-7 p.m. (Ice Cream Social)
  Markham K-5  10531 SW Capitol Hwy. (503) 916-5681 Thu, Feb 7 6:30-7:30 p.m. (Adults only) and Thu, Apr 25 6:30-7:30 p.m. (Adults only)
  Metropolitan Learning Center K-12, (Alternative)  2033 NW Glisan St. (503) 916-5737 Wed, Feb 13 9:30-11 a.m.; Thu, Feb 21 6-7:30 p.m.; Wed, Feb 27 6-7:30 p.m.
  Odyssey Program @ E Sylvan K-8 (History)  1849 SW 58th Ave. (503) 916-6310 Thu, Feb 21 6-7:30 p.m.; Wed, Mar 6 6-7:30 p.m.; Mon, Mar 11 9:30-11 a.m.
  Rieke K-5  1405 SW Vermont St. (503) 916-5768 Thu, Feb 7 6:30-8 p.m. and Wed, May 15 1-1:55 p.m.
  Skyline K-8  11536 NW Skyline Blvd. (503) 916-5212 Tue, Feb 12 6-7 p.m.
  Stephenson K-5  2627 SW Stephenson St. (503) 916-6318 Wed Feb, 13 6:30-8 p.m. (Childcare Provided); Tue Mar, 12 8:30-9:15 a.m.; Tue, Apr 16 8:30-9:15 a.m.; Tue, May 21 8:30-9:15 a.m.

   * Rescheduled from date canceled because of inclement weather

Ilmahaagu ma bilaabi doonaa dugsiga barbaarinta carruurta ‘kindergarten’ ee Dayrta 2019-ka?

 • Portland waxay leedahay dugsiyada xaafada oo wanaagsan oo diyaar u ah in ay ku soo dhaweeyaan. Iyada oo dugsiga barbaarinta carruurta ‘kindergarten’ ee maalin buuxda dugsiga la aadayo uu yahay mid lacag la’aan ah kaasi loogu talagalay qoysaska ku nool degmada oo DHAN.

  Laakiin waxaa hubaal ah in aad hayso su’aalo, iyada oo habka ugu fiican ee jawaabaha loo helo ay tahay in laga soo qayb galo kulanka dadka u furan. Aad ama la kulan macallimiinta iyo shaqaalaha, isla markaana fiiri dhismayaasha halka uu ilmahaagu isku bedeli doono oo uu noqon doono arday buuxa.

Dugsigee ayuu ilmahaagu dhigan doonaa?

 • Go’aami ama xaqiiji dugsiga ay tahay in ilmahaagu dhigto adiga oo isticmaalaya khariidadaha degmadeena, oo laga helo www.pps.net/maps ama wacaya 503-916-3205. Ilmahaaga waxaa loogu balanqaadayaa in uu boos ka helo dugsiga ku yaala goobta laga kala imaanayo ee aad ku nooshahay.

Ka qayb galka dugsiyada kale ee xaafada

 • Haddii aad dareentid in dugsi kale oo xaafada ku yaala uu si wanaagsan ugu adeegi lahaa ilmahaaga, waa in aad buuxiso codsi qoraal ah si aad u sharaxdo sababta. Codsiyada qoraalku waa kuwo la aqbalayo wakhti kasta sanadka dhexdiisa, laakiin haddii aad jeclaan lahayd in aad hesho go’aan hore, fadlan codso muddo aan ka dambayn Maarso 2.

  Go’aannadu waxay ku saleysan yihiin sababaha codsiga iyo sidoo kale booska bannaan ee laga heli karo. Si aad u ogaato waxyaalo dheeraaad ah isla markaana u soo minguuriso ‘download’ foomka codsiga qoraal, booqo www.pps.net/schoolchoice. Waa in aad sidoo kale ka soo qayb gashaa kulanka dadka u furan ee dugsiga aad rabto in ilmahaagu dhigto, iyo sidoo kale ka loogu talagalay dugsiga xaafadaada.

Sidoo kale: Kala Doorashada Diirada La Saarayo iyo Habka Waxbarid ee Labada Luqadood

 • PPS waxay sidoo kale bixisaa fursado la kala dooranayo oo loogu talagalay ilmahaaga. Dugsiyada La Kala Dooranayo Ee Diirada La Saarayo waxbay dadka baraan iyaga oo isticmaalaya daah furnaan, sida. Farshaxanka, Sayniska iyo Taariikhda. Haddii aad jeclaan lahayd in ilmahaagu barto luqad kale oo uu weheliyo Ingiriisigu, waxaa jira dusgiyada Habka Waxbarid ee Labada Luqadood oo loogu talagalay Isbaanishka, Chinese, Vietnamese, Af-Ruushka iyo Japanese.

  Si laguugu tixgeliyo fursadahan la kala dooranayo, codso inta u dhaxaysa Febraayo 8 iyo Maarso 2 www.pps.net/schoolchoice kana soo qayb gal kulanka dadka u furan ee ka dhacaya dugsiga.

  Si aad waxyaalo dheeraad ah uga ogaato mid kasta oo ka mid ah lixdayada barnaamij ee Habka Waxbarid ee Labada Luqadood iyo nidaamka isqorista, fadlan ka soo qayb gal mid ka mid ah kulamada Ku xirmidda Dugsiga Barbaarinta Carruurta DLI: Khamiista, Janaayo 25 - 6 ilaa 7 fiidnimo; Isniinta, Janaayo 29 - 6 ilaa 7 fiidnimo; Arbacada, Janaayo 31 - 10 ilaa 11 subaxnimo , BESC, 501 N Dixon St.

Dugsiyada Dadweynaha ee Gaarka ah

 • Waxka ogow dugsiyada gaarka ah: www.pps.net/mpg. Wac dugsiga si aad u soo booqatid ama uga qayb gasho kulanka dadka u furan.

  • Arthur Academy K-5
   7507 SE Yamhill St., (503) 257-3936
  • Emerson School K-5
   105 NW Park Ave., (503) 525-6124
  • KairosPDX
   3635 N Williams, (503) 567-9820
  • LeMonde French Immersion K-8
   1010 SW 3rd Ave., (503) 208-3198
  • Opal School K-5
   4015 SW Canyon Rd., (503) 471-9902
  • Portland Village School K-8
   7654 N Delaware Ave., (503) 445-0056
  • Trillium School K-12
   5420 N Interstate Ave., (503) 285-3833