• Fall 2020: School Will Be Online Until At Least November 5

  Following guidance from health officials and Gov. Kate Brown, PPS will start the fall semester online. More information

  Comments (-1)
 • Soomaali


  Waxbaddan kabaro: www.pps.net Kaqayb qaadashada Bulshada iyo Arimaha Dadweynaha, pubinfo@pps.net, 503-916-3304.

 • Helida warka degdega ah - si dhakhso ah

 • Jadwalka 2019-20

 • Gaadiidka ardayga

 • Tikidhada bas raacida TriMet ee loogu talogalay ardayda dhigta dugsiga sare

 • Cuntooyinka Iskuulka

 • Caafimaadka Ardayga

 • Wadaagista kireynta guryaha Iskuulada Dadweynaha Portland

 • Walaac ku saleysan dugsiga

 • La soco horumarka waxbarasho

 • Diyaar u noqoshada shaqada iyo kulliyada

 • Ciyaaraha

 • Kaqaybgalka qoyska

 • Tabaruc

 • Helitaanka luqadda ee loogu talagalay qoysaska

 • Isku diiwaan gelinta iskuulka

 • Arday kasta wuu guuleysanayaa ayada oo aan loo eegin jinsiyadiisa ama fasalka

 • Iskuulo Wanaagsan. Derisyo Wanaagsan

 • Xuquuqaha iyo Arimaha gaarka ah

 • Wargelinta Sanad laha ah ee Qoyska

Arag PPS bogga internetka oo ku qoran luqaddaada

 • Waxa kale oo aanu idiin ku yeedhi xagga dhirtuba bogga internetka PPS wixii macluumaad dheeraad ah. Waxaan ku rakibtay badhan Google Translate in ay soo saari doonaan turjumaad adag hoose ee bogga internetka kasta. Waxa ay u muuqataa sida tan:

  Google's Translation Icon

   

   

  Wixii hanuun ama gargaar dheeraad ah, fadlan la xiriir Khadka Luqadda. Sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka tag fariin la dabiiciga ah ee u yeedhataana iyo xubin ka mid ah shaqaalaha laba luqadood ku soo wici doona: 503-916-3586