Tiếng Việt

 • Thêm chi tiết: www.pps.net Community Involvement & Public Affairs, pubinfo@pps.net, 503-916-3304.

  Nhận tin tức khẩn cấp – một cách nhanh chóng

  Trường học mở cửa trễ vì thời tiết. Các tình trạng khẩn cấp trong trường, Các hoạt động đặc biệt:

  Niên khóa 2018-19

  Năm học bắt đầu từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 7 tháng Sáu. Các Lớp mẫu giáo (Kindergarten) bắt đầu từ ngày 30 tháng Tám. Đối với các ngày nghỉ, ngày lập kế hoạch của giáo viên, các buổi hội thảo giáo viên-phụ huynh và các ngày quan trọng khác, hãy xem lịch học đầy đủ của trường.

  Học bằng tiếng mẹ đẻ

  Chuyên Chở Học Sinh

  Sở học chánh Thành phố Portland (PPS) cung cấp dịch vụ xe buýt màu vàng cho học sinh khối tiền mẫu giáo đến lớp 8 (PK-8) tùy thuộc vào khoảng cách từ trường và các cân nhắc về sự an toàn. Để tìm hiểu thêm, hãy gọi số 503-916-6901

  Thẻ Xe Buýt TriMet

  Chương trình YouthPass cung cấp vé xe buýt TriMet miễn phí cho học sinh trung học phổ thông. Các em học sinh sẽ nhận được thẻ TriMet miễn phí được tài trợ bởi  TriMet và Sở Học Chánh Portland. Lịch trình chuyển vận Trimet.

  Các bữa ăn trong trường học

  • Trả tiền cho các bữa ăn trên mạng www.SchoolCafe.com hoặc mang ngân phiếu đến văn phòng hoặc phòng ăn trong trường.
  • Các học sinh hội đủ điều kiện ăn trưa miễn phí. Các học sinh hội đủ diều kiện ăn trưa giảm giá cũng được ăn trưa miễn phí nhờ quốc hội tiểu bang Oregon tài trợ.
  • Tất cả học sinh trong các trường sau đây – không kể lợi tức thu nhập – được ăn trưa miễn phí: Alliance @ Meek, Boise Eliot/Humboldt, Cesar Chavez, Faubion, George MS, Harrison Park, James John, Jefferson HS, Kelly, King, Lane MS, Lee, Lent, Madison HS, Marysville, Pioneer Program, Rigler, Roosevelt HS, Rosa Parks, Scott, Sitton, Vestal, Whitman, Woodlawn và Woodmere.
  Nguyên giá bữa ăn:
  Pre-K-Lớp 5 $2.90
  Lớp 6-8 $3.15
  Lớp 9-12 $3.40

  Các trung tâm y tế trong trường

  Các trung tâm y tế cho học sinh có trong các trường sau đây: Trường Trungg Học Benson và Ban Y tế Gia đình OHSU (OHSU Family Medicine Department) mở Trung Tâm Sức Khỏe Học Sinh tại Benson vào mùa xuân năm 2016 với nguồn tài trợ từ CareOregon. Trung tâm cung cấp cho các học sinh các dịch vụ y tế trong trường và khám bịnh dự phòng thường xuyên.

  Sở Y Tế Quận Multnomah cung cấp các trung tâm y tế tại trường học cho học sinh: Các trường trung học Cleveland, Franklin, Jefferson, Madison và Roosevelt, Trường Cesar Chavez K-8 và Trường cấp hai George Middle School.

  Các trung tâm chấp nhận bảo hiểm và cũng có thể trợ giúp các gia đình không có bảo hiểm.
  Tìm hiểu thêm, Luật Oregon quy định chích ngừa sau đây cho các trẻ em đi học hoặc gửi nhà trẻ
  Tìm hiểu thêm về tư vấn, giáo dục về thuốc & rượu, kỷ luật học sinh, y tế học sinh: PPS Student Services, 503-916-5460, studentservices@pps.net

  Dán tờ quảng cáo, thuê mướn trường học PPS

  Thuê Trường Học PPS Các cá nhân và các nhóm cộng đồng có thể xin phép sử dụng các trường PPS ngoài giờ học bằng cách xin giấy phép qua văn phòng Civic Use of Buildings (CUB)

  Người thanh tra: Giải quyết các quan tâm trong trường học

  Người thanh tra phục vụ như là một nguồn tài nguyên độc lập, trung lập và bảo mật, trợ giúp các phụ huynh và các thành viên trong cộng đồng giải quyết những khiếu nại, xung đột, và những vấn đề khác liên quan đến trường học: Judi Martin, Ombudsman, 503-916-3045, ombudsman@pps.net

  • Thêm chi tiết: Xem chính sách khiếu nại và tiến trình giải quyết khiếu nại tại.

  Theo dõi thành tích giáo dục

  Xem điểm học sinh, hiện diện, và bài tập và gởi email cho các giáo viên qua Synergy ParentVUE.

  Chuẩn bị đại học và nghề nghiệp

  Các điều kiện đòi hỏi tốt nghiệp: Tìm hiểu những điều học sinh cần để tốt nghiệp trung học.

  Chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp: Hãy Sẵn Sàng (Get Ready): Trang web của PPS là một công cụ để lập kế hoạch cho đại học và nghề nghiệp - từ dự tính về tài chính cho đến học hỏi công việc và sự hướng dẫn về vấn đề nhập học

  Thể Thao

  Liên hiệp Portland Interscholastic League cung cấp chương trình thể thao thiếu niên (lớp 6-8) và một chương trình trung học.

  Gia Đình tham gia

  Các phụ huynh/người giám hộ được mời tham gia vào các hội đồng trong khu học chánh để giúp tư vấn PPS về các chính sách và thông lệ.

  Tình Nguyện

  Tình nguyện viên cung cấp hỗ trợ vô giá trong các lớp học, chương trình giảng dạy và các dự án của trường học. PPS cập nhật quy trình kiểm tra lý lịch để duy trì sự an toàn cho học sinh và tạo truy cập công bằng hơn cho những người quan tâm đến việc phục vụ các trường học của chúng tôi.

  Dịch vụ ngôn ngữ dành cho các gia đình

  Bộ phận dịch thuật và phiên dịch cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho phụ huynh và người giám hộ thuộc PPS. Yêu cầu dịch vụ thông dịch cho các cuộc hội thoại tại các cuộc họp của trường hoặc yêu cầu dịch tài liệu bằng văn bản. Nhân viên nhà trường có thể giúp gửi các yêu cầu đó. Nhân viên song ngữ cũng sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị trong giờ học. Gọi Đường dây Ngôn ngữ của PPS (PPS Language Line) tại:

  :

  Tây ban Nha 503 916-3582
  Việt Nam 503 916-3584
  Trung Hoa 503 916-3585
  Nga Xô 503 916-3583
  Somali 503 916-3586
  Ngôn ngữ khác/thêm chi tiết 503 916-3589

  Ghi danh xin học

  Danh sách các trường học/ thông tin liên lạc

  Các học sinh mới:

  Các học sinh cũ: Cập nhật đơn ghi danh hàng nămtrong trường. Đơn ghi danh cung cấp thêm nhiều cơ hội để diễn tả sắn tộc/chủng tộc của học sinh để giúp PPS hiểu biết và phục vụ mỗi học sinh tốt hơn.

  Lớp Ấu Nhi và Lớp Mẫu Giáo: Có nhiều chương trình Ấu Nhi; lớp mẫu giáo nguyên ngày miễn phí cho tất cả mọi gia đình. www.pps.net (Tìm “Kindergarten”)

  Giới thiệu giữ trẻ trước và sau giờ học: 503-916-3230, nhauth@pps.net

  Anh Ngữ như là ngôn ngữ thứ hai: 503-916-6525

  • Ghi danh tại trường học trong khu hàng xóm của quý vị. Nếu cần thông dịch viên, ghi danh tại Welcome Center, ngày 22 đến 31 tháng tám, 8:30 am to 4 pm. Trung tâm cũng khảo nghiệm trình độ Anh Ngữ của học sinh:
   • James John K-5: 
7934 N. Charleston St.
   • Franklin High School @ Marshall: 3905 SE 91st Ave.
   • Wilson High School: 1151 SW Vermont St

  Giáo Dục Đặc Biệt: 503-916-3152

  • PPS khuyến khích các gia đình có quan tâm về sự phát triển của các trẻ em dưới 5 tuổi có một cuộc đánh giá để nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Xin gọi cho Multnomah Early Childhood Program, 503-261-5535 để được giới thiệu đến PPS Early Childhood Evaluation Team. Liên lạc thẳng với PPS Team nếu qúy vị có thắc mắc: 503-916-3426. (Anh Ngữ/Tây Ban Nha)
  • Các gia đình có quan tâm về học vấn, sự vận động, tự lực, truyền thông hoặc kỷ năng xã hội-cảm xúc của học sinh nên nói chuyện với giáo viên của con em vể sự đánh giá hoặc các dịch vụ. Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với hiệu trưởng trường học.

  Tài Năng & Năng Khiếu: 503-916-3358

  • Các học sinh K-12 trước hết phải được đề cử bởi giáo viên hoặc phụ huynh/người giám hộ và được đánh giá bởi PPS. Nếu học sinh đạt được tiêu chuẩn, các em sẽ được chọn tham dự vào chương trình.

  Mỗi học sinh thành công bất kể sắc tộc hay giai cấp

  Giám Đốc Sở Học Chánh và Ban Điều Hành đặt các ưu tiên chung cho học sinh: Giám Đốc và Ban Điều Hành Giáo Dục Portland đặt các ưu tiên chung cho 2015-2017 tập trung vào lãnh đạo mạnh mẽ ở tất cả các trường học; hỗ trợ và là tiếng nói cho các giáo viên; chuẩn bị học sinh cho đại học và nghề nghiệp; giảng dạy có chất lượng để tăng sự hiểu biết; hỗ trợ hành vi để giảm việc đuổi học và sự bất công; cung cấp các trường học thế kỷ 21 qua trái phiếu, cân bằng sĩ số học sinh để cung cấp chương trình một cách công bằng.

  Các Trường Học Xuất Sắc.

  Các gia đình được giữ một chỗ tại  trường học trong khu vực của họ, được chỉ định theo địa chỉ. Danh sách trường/thông tin liên hệ

  Những lựa chọn khác

  Chuyển trường qua khu hàng xóm khác: Để chuyển đến một trường khác khu hàng xóm quý vị phải nộp một đơn thỉnh cầu giải thích lý do tại sao. Đơn thỉnh cầu tốt nhất nên hoàn tất trước tháng sáu cho năm hoc tới. PPS đánh giá và phán quyết thỉnh cầu của quý vị.

  Các trường chuyên môn: chuyên về các phạm vi khoa học hay nghệ thuật. Nộp đơn vào tháng hai lúc bốc thăm.

  • Buckman Arts K-5
  • Creative Science School K-8
  • daVinci Arts Middle School
  • Odyssey @ East Sylvan K-8
  • Sunnyside Environmental K-8
  • Winterhaven Math & Science K-8
  • Benson Polytechnic High School
  • Jefferson High School – Middle College for Advanced Studies

  Chương Trình Song Ngữ: Nộp đơn vào tháng hai lúc bốc thăm cho trình độ lớp mẫu giáo hoặc nộp đơn thỉnh cầu cho các lớp cao hơn. Thêm chi tiết: www.pps.net, 503-916-3120.

  Chỉ cho các gia đình trong khu hàng xóm

  Song Ngữ Tây Ban Nha:

  • James John K-5 (Trường cấp hai George MS)
  • Rigler K-5 (Trường cấp hai Beaumont MS)
  • Scott K-5 (Trường cấp hai Roseway Heights MS)
  • Sitton K-5 (Trường cấp hai George MS)

  Cho các gia đình trong toàn khu học chánh

  Song Ngữ Tây Ban Nha:

  • Ainsworth K-5 (Trường cấp hai West Sylvan MS)
  • Atkinson K-5 (Trường cấp hai Mt. Tabor MS)
  • Beach K-5 (Trường cấp hai Ockley Green MS)
  • Bridger K-8
  • Cesar Chavez K-8
  • Lent K-8

  Song Ngữ Tiếng Việt Nam:

  • Roseway Heights (K-3 sẽ có K-8)

  Song Ngữ Trung Hoa:

  • Martin Luther King Jr. (K-5)
  • Harrison Park (K-2)
  • Woodstock K-5 (Trường cấp hai Hosford MS)

  Song Ngữ Nga Xô:

  • Kelly K-5 (Lane MS)

  Song Ngữ Nhật Bản:

  • Richmond K-5 (Mt. Tabor MS)

  Multiple Pathways to Graduation: Một số học sinh có thể được lợi ích khi đi học ở một trường không theo truyền thống, các chương trình ngăn ngừa bỏ học hoặc các trường charter. www.pps.net, 503-916-5437.
  Bỏ học nhưng chưa tốt ngiệp? Gọi PPS Reconnection Center để được giúp đỡ xin học lại: 503-916-3956

  Tìm trường học, tìm hiểu thêm về đơn thỉnh cầu, bốc thăm chọn trường, và nhiều hơn nữa PPS Enrollment & Transfer Center: 503-916-3205; enrollment-office@pps.net; 501 N. Dixon St., Suite 140

  Sự Riêng Tư & Các Quyền Lợi

  Cho phép chụp hình: Xin thông báo cho văn phòng trường học biết nếu học sinh không muốn được chụp hình hoặc quay phim để dùng trong các bản tin PPS, trên mạng, Facebook, các hình thức truyền thông khác

  Thông cáo hàng năm: PPS công bố những thông cáo quan trọng đến các gia đình về những vấn đề như:

  1. phân phối các thư mục thông tin từ các hồ sơ giáo dục của học sinh;
  2. hồ sơ của học sinh;
  3. chia sẻ thông tin với các người tuyển dụng quân sự và đại học;
  4. Bảo Vệ Quyền Lợi của Học Sinh;
  5. trình độ của các giáo viên trong các trường Title I;
  6. phân phối thông tin của các nhóm không ở trong trường;
  7. bản báo cáo kiềm chế và cô lập học sinh hàng năm.


  Thông cáo quan điểm

  Yêu cầu thông báo hàng năm cho các phụ huynh

  Sở Học Chánh Portland được yêu cầu mỗi năm phải phát hành 5 thông báo đến các gia đình cho những thông tin quan trọng về quyền của phụ huynh và học sinh. Xin vui lòng đọc về: (1) phát hành “thông tin danh bạ” từ học bạ (student records) của con em quý vị; (2) quyền của gia đình và học sinh đối với học bạ; (3) tiết lộ thông tin cho các nhà tuyển mộ quân đội và đại học; (4) Văn kiện điều chỉnh về Bảo Vệ Các Quyền của Học Sinh “Protection of Pupil Rights Amendment”; và (5) quyền được biết về chất lượng giáo viên tại các trường Title I. (6) phân phối thông tin từ nhóm không thuộc nhà trường; (7) báo cáo thường niên về hạn chế và cá biệt

  1. Thông tin Danh Bạ
  Đạo luật về Quyền hạn Giáo dục và Bảo mật Riêng tư Gia đình “Family Educational Rights and Privacy Act” (FERPA) là luật liên bang, yêu cầu Sở Học Chánh Portland, với một số ngoại lệ nhất định, cần có văn bản cho phép của quý vị trước khi tiết lộ những thông tin cá nhân từ học bạ của con em học sinh của quý vị. Tuy nhiên, Sở học chánh Portland có thể tiết lộ một số “thông tin danh bạ” được chỉ định trước một cách thích hợp mà không cần văn bản cho phép, trừ phi quý vị đã thông báo điều ngược lại với Sở học chánh theo đúng thủ tục của Sở học chánh.

  Mục đích cơ bản của thông tin danh bạ là cho phép Sở học chánh Portland gồm loại thông tin này trong học bạ học sinh trong một số xuất bản trường học nhất định. Ví dụ như: áp phích quảng cáo kịch, cho thấy vai diễn của con em quý vị trong một tác phẩm kịch nghệ; bảng danh dự hoặc các danh sách khen thưởng khác; chương trình tốt nghiệp; và bản hoạt động thể thao, ví dụ cho môn đấu vật, thể hiện cân nặng và chiều cao của các thành viên trong đội.

  Thông tin danh bạ là những thông tin nói chung được xem như vô hại hoặc không vi phạm quyến riêng tư khi đưa ra có thể được tiết lộ cho các tổ chức bên ngoài mà không cần văn bản cho phép trước của phụ huynh. Các tổ chức bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn ở đây, các công ty sản xuất nhẫn kỷ niệm khóa học hoặc phát hành niên giám. Ngoài ra, hai đạo luật liên bang yêu cầu các trường nhận trợ giúp từ Đạo luật về Giáo dục Tiểu học và Trung học năm 1965 “Elementary and Secondary Education Act of 1965” (ESEA) phải cung cấp thông tin cho các nhà tuyển dụng quân đội, theo yêu cầu, các thông tin như sau — tên, địa chỉ và danh sách số điện thoại — trừ phi phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh thông báo với nhà trường rằng họ không muốn thông tin của học sinh tiết lộ mà không có văn bản viết1. Nếu quý vị không muốn Sở học chánh Portland tiết lộ thông tin danh bạ từ học bạ của con em quý vị mà không có văn bản cho phép trước của quý vị, quý vị phải thông báo với Sở Học Chánh bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi danh theo học tại trường.

  Sở Học Chánh Portland định nghĩa các thông tin dưới đây được gọi là thông tin danh bạ:

  • Tên học sinh
  • Tham gia trong các hoạt động chính thức và các môn thể thao
  • Cân nặng và chiều cao của các thành viên các đội thể thao
  • Bằng cấp, bằng khen, và các giải thưởng được nhận
  • Ngành học chính
  • Các ngày đi học
  • Trường học theo học sau cùng

  1 Những luật này là: Phần 9528 của ESEA (20 U.S.C. 7908), được sửa đổi bởi Đạo Luật Không Một Trẻ Em Nào Bị Bỏ Rơi năm 2001 (P.L. 107-110), dự luật giáo dục, và 10 U.S.C. 503, được sửa đổi bởi phần 544, Đạo Luật Ủy nhiệm Quốc phòng cho Năm Tài khóa 2002 (P.L. 107-107), luật hỗ trợ tài chính cho các lực lượng vũ trang quốc gia.


  2. Học bạ của học sinh: Thông báo các quyền hạn hằng năm

  Đạo luật về Quyền hạn Giáo dục và Bảo mật Riêng tư Gia đình (FERPA) trao cho phụ huynh và học sinh trên 18 tuổi (“học sinh đã có đủ tư cách”) một số quyền hạn nhất định liên quan đến học bạ của học sinh. Những quyền này là:

  A. Quyền kiểm tra và xem xét lại học bạ học sinh trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhà trường nhận yêu cầu được xem học bạ. Phụ huynh hoặc học sinh có đủ tư cách phải nộp cho hiệu trưởng nhà trường văn bản yêu cầu, trong đó xác định rõ học bạ mà phụ huynh hay học sinh đó muốn kiểm tra. Viên chức của nhà trường sẽ sắp xếp việc xem xét học bạ và thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh đó ngày giờ và nơi đến để kiểm tra học bạ. Sở Học Chánh Portland sẽ chuyển hồ sơ giáo dục theo yêu cầu theo OAR 581-021-0250 (1) (m) và (p) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

  B. Quyền yêu cầu chỉnh sửa học bạ học sinh nếu phụ huynh hoặc học sinh có đủ điều kiện để tin rằng học bạ đó không chính xác hoặc có nhầm lẫn. Phụ huynh hoặc học sinh có đủ tư cách có thể yêu cầu nhà trường sửa lại một học bạ nếu họ tin rằng học bạ đó không chính xác hoặc có nhầm lẫn. Họ cần viết thư gửi cho hiệu trưởng, xác định cụ thể phần nào trong học bạ mà họ muốn được sửa đổi, và ghi rõ lý do vì sao phần đó không chính xác hoặc có nhầm lẫn. Nếu nhà trường quyết định không sửa lại học bạ như phụ huynh hay học sinh đã yêu cầu, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh biết về quyết định này và sẽ cho họ biết về quyền được yêu cầu một buổi giải trình cho việc yêu cầu sửa đổi đó. Các thông tin chi tiết về quá trình giải trình sẽ được cung cấp cho phụ huynh hoặc học sinh khi họ được thông báo về quyền được tham gia giải trình.

  C. Quyền được biết về việc tiết lộ thông tin cá nhân ghi trong học bạ của học sinh, ngoại trừ các thông tin mà FERPA cho phép tiết lộ không cần phải thông báo. Một ngoại lệ cho phép tiết lộ thông tin không cần phải thông báo là khi tiết lộ thông tin cho các nhân viên của nhà trường nhằm mục đích giáo dục chính đáng. Các nhân viên của nhà trường bao gồm, nhưng không nhất thiết chỉ là: những người được PSS bổ nhiệm làm hiệu trưởng, giám sát viên, giáo viên, hoặc các nhân viên hỗ trợ (bao gồm cả các nhân viên chăm sóc sức khỏe, y tế và nhân viên bảo vệ); các thành viên của hội đồng nhà trường, các cá nhân, tổ chức hoặc công ty mà PPS hợp đồng để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt (ví dụ như các luật sư, kiểm toán viên, các chuyên viên tư vấn y khoa hoặc trị liệu) hoặc để làm các công việc thay mặt cho nhà trường (ví dụ như Quỹ dành cho các trường học ở Portland, đội đánh giá nguy cơ ở trường, hoặc những người trong Hội Liên kết Cộng đồng và Nhà trường); và những phụ huynh hay học sinh nằm trong một hội đồng chính quy, ví dụ như hội đồng kỷ luật hay giải quyết khiếu nại, hoặc giúp đỡ một nhân viên nhà trường khác thực hiện nhiệm vụ của người đó. Một nhân viên nhà trường có mục đích quan tâm chính đáng khi nhân viên đó cần xem xét học bạđể hoàn thành công việc của mình. Khi có đề nghị từ nhà trường, Sở Học Chánh Portand sẽ cung cấp học bạ, bao gồm cả các bản đánh giá từ các khóa học giáo dục đặc biệt, mà không phải thông báo cho các nhân viên của trường mà học sinh đang xin hoặc có ý định xin theo học.

  D. Quyền khiếu nại với Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ về vệc trường học không tuân thủ các quy định của FERPA. Tên và địa chỉ của văn phòng phụ trách FERPA là: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20202-46052

  Tất cả các quy định về học bạ của hệ thống PPS đều được nêu ở: https://www.pps.net/Page/1477

  3. Phổ biến thông tin của học sinh cho các nhà tuyển mộ quân đội và trường đại học

  Đạo luật Không Một Trẻ Em Nào Bị Bỏ Rơi năm 2001 đòi hỏi các khu học chánh cung cấp, theo yêu cầu, tên, địa chỉ và số điện thoại của các học sinh lớp mười một và mười hai cho các nhà tuyển mộ quân đội và các trường cao đẳng và đại học.

  Nếu quý vị không muốn các khu học chánh cung cấp thông tin về học sinh con em của quý vị cho quân đội hoặc các trường cao đẳng hoặc đại học, quý vị có cơ hội để có thể "không tham gia.", Để thực hiện điều này, quý vị phải đánh dấu vào ô có ghi “NO” (KHÔNG) bên cạnh danh mục (Quân sự hoặc Cao đẳng/Đại học) trên mẫu ghi danh của học sinh hoặc trong mẫu đơn xác nhận hàng năm và sau đó ký tên và nộp lại ngay cho trường học của quý vị. Nếu con em của quý vị trên 18 tuổi, các em cũng phải ký tên vào đơn.

  Nếu quý vị không đánh dấu “NO” (KHÔNG) hoặc nếu quý vị không nộp lại các mẫu ghi danh/xác định, học khu phải công bố thông tin của học sinh cho các nhà tuyển mộ quân đội hoặc đại học theo yêu cầu của họ. Một khi thông tin này được công bố, học khu không thể kiểm soát các hình thức sử dụng thông tin của các tổ chức này.

  Một danh sách hướng dẫn về việc truy cập thông tin của các nhà tuyển dụng quân sự và cao đẳng có thể được tìm thấy tại: http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/hottopics/ht10-09-02.html

  Nếu quý vị có các câu hỏi, xin vui lòng tiếp xúc với tư vấn viên trường học của quý vị.

  4. Văn Kiện Điều Chỉnh về việc Bảo Vệ Quyền Hạn của Học Sinh

  Văn kiện Điều Chỉnh về Bảo vệ Quyền của Học sinh (The Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA)) quy định một số quyền của phụ huynh liên quan đến việc các cuộc khảo sát, thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi nhằm mục đích quảng bá, và một số kiểm tra sức khỏe thể chất cụ thể. Các quyền này gồm có:

  • Thỏa thuận trước nếu học sinh được yêu cầu phải nộp một bản khảo sát có liên quan đến một hay nhiều vấn đề được bảo vệ, nếu khảo sát đó được tài trợ toàn phần hoặc một phần bởi một chương trình của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ: khuynh hướng chính trị của phụ huynh và học sinh, các vấn đề về tâm thần hoặc tâm lý trong gia đình của học sinh, các hành vi hoặc quan niệm về tính dục, các hành vi phạm tội, chán ghét bản thân, chán ghét xã hội, hoặc hành vi nguy hiểm; các đánh giá nhạy cảm về những người thân trong gia đình; các mối gian hệ được pháp luật bảo hộ, ví dụ như với các luật sư, bác sĩ, hoặc giáo sĩ; hoặc các động tôn giáo, tín ngưỡng, hoặc hội đoàn, của họ sinh hoặc phụ huynh; hoặc thu nhập, ngoài những điều được quy định bởi luật pháp để xác định xem học sinh có đủ tư cách tham gia chương trình hay không.
  • Quyền được thông báo và có cơ hội chọn lựa không tham gia vào bất cứ khảo sát thông tin cá nhân nào, bất kể nguồn tài trợ cho chương trình khảo sát, bất cứ kiểm tra về thể chất không cấp thiết, hoặc các sàng lọc được yêu cầu như một điều kiện để tham gia, được tiến hành bởi trường học hoặc các đại diện của trường, và không cần thiết cho việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của học sinh, ngoại trừ việc khám thính giác, thị giác, vẹo cột sống, hoặc bất kỳ kỳ thi vật lý hoặc sàng lọc cho phép hoặc yêu cầu theo quy định của pháp luật của tiểu bang và các hoạt động liên quan đến thu thập, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ học sinh nhằm mục đích kinh doanh hoặc để bán hoặc cung cấp cho các bên khác.
  • Điều tra, khi có yêu cầu và trước khi áp dụng hoặc sử dụng các thông tin mật khảo sát được; các công cụ dùng để thu thập thông tin cá nhân của học sinh cho bất cứ mục đích kinh doanh hoặc phát tán thông tin nào; và các thiết bị dạy học trong chương trình học.

  Các quyền này được chuyển giao từ phụ huynh sang học sinh khi các em đủ 18 tuổi hoặc nếu học sinh là trẻ vị thành niên độc lập được quy định bởi luật pháp.

  Các phụ huynh nếu phát hiện quyền của mình bị xâm phạm có thể khiếu nại đến: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, D.C. 20202-5901

  5. Tiêu Đề I: “Quyền được biết” của Phụ huynh

  Khi có yêu cầu của phụ huynh, một trường Tiêu Đề I cần nhanh chóng công bố, ít nhất là:

  1. Giáo viên có đạt đủ các các yêu cầu về trình độ và kiến thức ở bậc học và môn học mà mình giảng dạy hay không.
  2. Giáo viên hoặc đang giảng dạy trong tình trạng thay thế tạm hoặc trong tình huống cấp thiết mà các yêu cầu về bằng cấp có thể được miễn.
  3. Bằng cấp về môn chính của giáo viên, bất cứ một chứng chỉ giáo dục nào khác mà giáo viên có, và lĩnh vực của bằng cấp đó.
  4. Học sinh có phải đang học với giáo viên nghiệp dư hay không. Nếu có, thì năng lực chuyên môn của người đó như thế nào?
  5. Kèm với việc cho phụ huynh biết quyền được yêu cầu cung cấp thông tin về trình độ nghiệp vụ của giáo viên, các trường cần phải kịp thời báo cho phụ huynh biết nếu học sinh được phân cho, hay đang được dạy hơn bốn tuần liên tiếp bởi một giáo viên không đủ năng lực chuyên môn.

  6. Phân phối Thông tin cho các nhóm không phải là trường học: Theo Chính sách 3.30.35 của Hội Đồng và Điều hành Hành Chính, các trường học có thể phân phối thông tin từ một số nhóm không thuộc-PPS. Các nhóm được cung cấp thông tin này không được xác nhận hoặc được tài trợ bởi Sở Học Chánh Portland. Chính sách của sở học chánh nghiêm cấm phân biệt đối xử trên cơ sở tuổi tác, màu da, tín ngưỡng, khuyết tật, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục BP 1.80.020. Không phải tất cả các nhóm bên ngoài đều thực hiện theo chính sách không phân biệt đối xử của học khu. Các gia đình được khuyến khích mạnh mẽ để xem xét tất cả các vật liệu thật chặt chẽ.

  7. Báo Cáo Thường Niên về Hạn Chế và Cá Biệt

  Sở Học Chánh Portland hoàn thành một báo cáo hàng năm chi tiết việc sử dụng các hạn chế về thể chất và tách biệt cho các năm học trước. Báo cáo có sẵn tại trang mạng điện toán www.pps.net.

View the PPS website in your language (Xem trang web của PPS trong ngôn ngữ của quý vị

 • Chúng tôi mời quý vị duyệt các trang web PPS để biết thêm thông tin. Chúng tôi đã cài đặt một nút Google Translate sẽ sản xuất một bản dịch phỏng ở dưới cùng của mỗi trang web. Nó giống như thế này:

  Google's Translation Icon

   

   

  Để được hướng dẫn hoặc trợ giúp thêm, xin vui lòng liên lạc với Đường Giây Ngôn Ngữ (Language Line). Để lại một tin nhắn với lý do cuộc gọi của quý vị và một nhân viên song ngữ sẽ gọi lại cho quý vị càng sớm càng tốt: 503-916-3584