• Connect to Kindergarten Banner

  • Trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 4 đến cuối năm học, tất cả các trường học sẽ tổ chức hai hoặc ba sự kiện ảo Connect to Kindergarten (Kết nối với Trường Mầm non). Những sự kiện này là cơ hội tuyệt vời để gia đình bạn tìm hiểu thêm về trường học của bạn và gặp gỡ giáo viên, nhân viên cùng các gia đình khác. Vì mỗi sự kiện có một chút khác biệt, xin vui lòng kiểm tra qua trang web của Trường Mầm non của bạn để biết rõ hơn. Truy cập pps.net, mục schools, chọn schoold name, Kindergarten.

North Portland

Northeast Portland

Southeast Portland

Southwest, Northwest Portland