Is-qoritaankaSu'aalaha badanaa la isweydiiyo

 • Su’aalo Guud

 • Xanaanada

 • Cinwaanka iyo Deganaanshaha

 • Gudbinaha iyo Duruufaha Gaarka ah

 • Su’aalaha La Isweydiiyo Badanaa ee Kale

 • Isdiiwaangelinta Onlaynka ah

Weydiiso Caawinaad

 • Wac:

  English:          503-916-3205
  Español:         503-916-3205
  Tiếng Việt:     503-916-3584
  中文:                503-916-3585
  Русский:        503-916-3205
  Soomaali:      503-916-3586 

  Iimeyl: enrollment-office@pps.net

  Booqo: Enrollment & Transfer Center at 501 N. Dixon St, Suite 140