Enroll Banner

Isqorista PPS

Isqorista PPS

Weydiiso Caawinaad

 • Wac:

  English:          503-916-3205
  Español:         503-916-3205
  Tiếng Việt:     503-916-3584
  中文:                503-916-3585
  Русский:        503-916-3205
  Soomaali:      503-916-3586 

  Iimeyl: enrollment-office@pps.net

  Booqo: Enrollment & Transfer Center at 501 N. Dixon St, Suite 140

Barnaamijka Guri la'aanta McKinney-Vento

 • Haddii aanad lahayn cinwaan joogto ah ama aad ku nooshay guri aan joogitaankiisa la hubin, fadlan wac 503-916-5770 ama booqo bogga internetka ee McKinney-Vento si lagaaga caawiyo is-qorista.

Fasalkee?

 • Age-Group Somali Fasalkee Ayaa Ardaygaaga Ku Habboon?

  Raac shaxda ku taala dhinaca midig si aad u aqoonsato fasalka ku habboon arday ku-cusub-PPS.