Ghi Danh Đi Học Ở Trường Trong Khu Hàng Xóm

 • Isku soo qor meelaha Soomaali | Inscripción en español | Регистрация на русском| Ghi Danh Tiếng Việt Nam Ghi Danh Tiếng Việt Nam | 使用中文报名 | Enroll in English

  Để giúp quý vị tìm và ghi danh vào một trường học hoặc một chương trình đáp ứng các nhu cầu của con em quý vị, chúng tôi đã chia quá trình này ra thành từng bước. Học sinh mới có thể ghi danh xin học ở trường trong khu hàng xóm của các em bất cứ lúc nào bằng cách đi thẳng tới trường ghi danh.

  Thực hiện theo các cách sau đây để tìm trường học của con em quý vị:

  1. Xác định khu hàng xóm của quý vị trong ô bên dưới.
  2. Tham dự các buổi open house của các trường học trong khu hàng xóm của quý vị.
  3. Nếu quý vị cũng thích một trường khác, tham dự buổi open house của trường học đó.

Tìm hiểu về các dịch vụ, các lựa chọn

Đáp ứng mọi nhu cầu của sinh viên

 • Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai

  • Ghi danh trong trường trong khu hàng xóm của quý vị. Nếu cần giúp đỡ vì trở ngại ngôn ngữ, ghi danh tại Trung tâm Chào mừng (Welcome Center) trong tháng Tám. Trung tâm cũng khảo sát trình độ Tiếng Anh của học sinh.

  Giáo dục đặc biệt

  • PPS khuyến khích các gia đình có mối quan tâm về sự phát triển của con em dưới 5 tuổi nên xin một đánh giá cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Hãy gọi cho Chương trình Multnomah Early Childhood, 503-261-5535, để được giới thiệu đến nhóm đánh giá PPS Early Childhood. Liên lạc nhóm này trực tiếp nếu quý vị có thắc mắc: 503-916-3426. (Tiếng Anh/Tây Ban Nha).
  • Các gia đình có mối quan tâm về sự học tập, các kỹ năng vận động, tự giúp đỡ, thông tin hoặc kỹ năng cảm xúc-xã hội của con em nên nói chuyện với giáo viên của con em về một đánh giá cho các dịch vụ. Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc hiệu trưởng trường học của quý vị.

  Tài năng và năng khiếu

  • Các học sinh từ K-12 trước hết được đề cử bởi giáo viên hoặc phụ huynh/ người giám hộ và sau đó được đánh giá bởi PPS. Nếu học sinh đạt được các tiêu chuẩn, học sinh được chọn lựa để tham gia vào chương trình.