Enroll Banner

Ghi danh tại PPS

Ghi danh tại PPS

Yêu Cầu Trợ Giúp

 • Gọi điện:

  English:          503-916-3205
  Español:         503-916-3205
  Tiếng Việt:     503-916-3584
  中文:                503-916-3585
  Русский:        503-916-3205
  Soomaali:      503-916-3586 

  Email: enrollment-office@pps.net

  Viếng thăm: Enrollment & Transfer Center at 501 N. Dixon St, Suite 140

Chương trình vô gia cư McKinney-Vento

 • Nếu quý vị không có địa chỉ cố định hoặc chỗ ở thường xuyên thay đổi, vui lòng gọi 503-916-5770 hoặc truy cập trang web McKinney-Vento để được hỗ trợ ghi danh.

Lơp nao?

 • Click to see full chart

  Con Quý Vị Nên Vào Học Lớp Nào?

  Hãy làm theo sơ đồ ở bên phải để xác định cấp lớp chính xác cho một học sinh mới vào PPS.