Ghi danh tại PPSCác câu hỏi thường gặp

 • Tổng quát:

 • Học Mẫu giáo

 • Địa chỉ và Cư trú

 • Chuyển trường và Các Trường hợp Đặc biệt

 • Các Câu hỏi Khác Thường Gặp

 • Ghi danh Trực tuyến

Yêu Cầu Trợ Giúp

 • Gọi điện:

  English:          503-916-3205
  Español:         503-916-3205
  Tiếng Việt:     503-916-3584
  中文:                503-916-3585
  Русский:        503-916-3205
  Soomaali:      503-916-3586 

  Email: enrollment-office@pps.net

  Viếng thăm: Enrollment & Transfer Center at 501 N. Dixon St, Suite 140